Kvalifikuoti specialistai ir informuota visuomenė – saugios, sveikos bei tolerantiškos visuomenės garantas

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS
Projekto pradžia: 2013-10-01         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
60 839,49 €
Projektui skirtas finansavimas:
60 839,49 €
Projektui išmokėta lėšų:
45 926,4 €
Iš jo ES dalis:
60 839,49 €
Iš jo ES dalis:
45 926,4 €

Pastaruoju metu stebimas psichoaktyvių medžiagų vartojimo, vartojimo sukeltų gretutinių susirgimų (depresija, savižudybės ir t.t.) bei nusikaltimų, susijusių šiomis medžiagomis (disponavimu, pardavimu) didėjimas Europos Sąjungoje, todėl projekte bus siekiama taikyti įvairiapusius kompleksinius būdus mažinant socialinę atskirtį ir diskriminaciją darbo rinkoje įtraukiant į procesą visuomene, specialistus ir priklausomus asmenis. Projekto tikslas – specialistų, dirbančių ir/ar susiduriančių tiesioginėje ar netiesioginėje veikloje su psichoaktyvių medžiagų vartotojais, tobulinimas, siekiant teikiamų paslaugų kokybės gerinimo bei pagalbos prieinamumo gerinimas asmenims, priklausantiems nuo psichoaktyvių medžiagų. Taip pat visuomenės informavimas skatinant visuomenės pilietiškumą, informuojant apie priklausomybės ligas prevenciniais tikslais bei mažinant stigmą sergančiųjų atžvilgių. Šie veiksniai prisidėsiantys prie užimtumo gerinimo, diskriminacijos ir socialinės atskirties mažinimo. Didelė geografinė aprėptis padės plėtoti priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligų prevencijos veiklas šalies mastu, ypač provincijose, nes šiuo metu visas dėmesys bei didžioji dalis finansavimo yra skiriama didiesiems šalies miestams. Mobilios sveikatos klinikos vienas iš privalumu – mobilumas. Klinikos specialistų komanda gali pasiekti didesni interesantų skaičių (informavimas ir konsultavimas priklausomybių ligų tematika, ŽIV testavimas ir pan.) vykdama į konkrečias vietoves. Šiuo metu tai vienintelė mobili klinika Lietuvoje, kurios potencialą būtų galima atskleisti projekto metu. Projekto metu dalyvavę specialistai nei tik įgys teorinių žinių apie savigalbos grupių vedimą, bet ir turės galimybę pritaikyti praktikoje planuojamuose savigalbos grupių cikluose. Vilniaus priklausomybės ligų centras yra VU Psichiatrijos katedros mokymų bazė bei Socialinio darbo metodinis centras, kas suteikia galimybę rengti ne tik informacinio pobūdžio, bet ir kvalifikacijos kėlimo mokymus.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto