Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras
Projekto pradžia: 2013-10-07         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
104 682 €
Projektui skirtas finansavimas:
104 682 €
Projektui išmokėta lėšų:
96 585,19 €
Iš jo ES dalis:
104 682 €
Iš jo ES dalis:
96 585,19 €

Projektas skirtas visuomenės informavimui bei specialistų kompetencijų ugdymui bei didinimui, įgalinant juos atpažinti bei teikti pagalbą prekybos žmonėmis aukoms ar potencialioms aukoms regionuose, kuriuose nėra specializuotų organizacijų, teikiančių pagalbą. Kovoje su prekyba žmonėmis ypač svarbu ne tik vykdyti informacines veiklas, bet ir identifikuoti jomis tapusius asmenis, - tik kompleksinis darbas gali duoti teigiamų rezultatų bei apsaugoti asmenis nuo šių nusikaltimų. Projekto metu bus siekiama įgalinti tiek Lietuvos regionų gyventojus, tiek ir šių rajonų specialistus, socialinių paslaugų teikėjus, kitus specialistus, savo darbe betarpiškai susiduriančius su socialinės rizikos grupėms priskiriamais asmenimis, bedarbiais, jaunimu, globos namų auklėtiniais, mokiniais atpažinti bei identifikuoti tiek prekybos žmonėmis grėsmes, tiek ir įgalinti teikti kompleksinę pagalbą nukentėjusiems asmenims. LR Vidaus reikalų ministerijos parengtoje ataskaitoje apie prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009–2012 m. programos įgyvendinimą pažymima, kad viena iš svarbiausių veiklos krypčių ateičiai – prevencinis darbas mažesniuose Lietuvos miestuose ir kaimo vietovėse. Projekto tikslus numatyta pasiekti vykdant prekybos žmonėmis prevenciją per informacijos sklaidą bei įgalinant socialinių paslaugų teikėjus vykdyti tiek prevencines, tiek ir pagalbos nukentėjusiems asmenims veiklas regionuose, kuriuose nėra organizacijų, dirbančių su prekybos žmonėmis aukomis ar vykdančių prevencines veiklas. Prekybos žmonėmis prevenciją per informacijos sklaidą padės įgyvendinti vizualinė informacinė visuomenės informavimo kampanija bei konsultacinė prevencinė pagalba internetu bei telefonu. Socialinių paslaugų teikėjų įgalinimas bus vykdomas organizuojant mokymus, supervizijas, mokomąjį vizitą, parengiant leidinį (atmintinę).

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto