Kompleksinis informavimas ir švietimas kaip socialinių problemų ir diskriminavimo darbo rinkoje mažinimo priemonė

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Socialiniai paramos projektai"
Projekto pradžia: 2013-10-01         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
113 851,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
113 851,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
101 658,26 €
Iš jo ES dalis:
113 851,66 €
Iš jo ES dalis:
101 658,26 €

Siekiant mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, minimizuojant socialinių problemų atsiradimo priežastis ir šiuo tikslu informuojant ir šviečiant visuomenę, ypatingą reikšmę įgyja kompleksinės priklausomybių prevencijos priemonės. Priemonių kompleksiškumas projekto metu bus garantuojamas į vientisą informavimo, švietimo ir mokymo strategiją apjungiant informacines – šviečiamąsias veiklas plačiajai visuomenei bei vietos bendruomenėms su pagalbos priklausomiems asmenims sistemos darbuotojų mokymais ir superviziją. Derinant profesionalų kvalifikacijos didinimą su visuomenės informavimo priemonėmis bus užtikrintas kovos su diskriminacija vientisumas kai dirbantys su priklausomais asmenimis darbuotojai palaiko aktyvų ryšį su visuomene, o visuomenė nuolat informuojama apie esamus pokyčius, pagalbos prieinamumą ir priklausomybių rizikos tendencijas. Projektą apsprendžia poreikis tobulinti kovos su diskriminacija darbo rinkoje sistemą tiesiogiai ją siejant su socialinių problemų prevencija profesinio mokymo įstaigose. Visuomenės švietimo ir informavimo priemonės dažnai neturi tiesioginių sąsajų su asmenimis ar organizacijomis, dirbančiomis su priklausomais asmenimis ir jų aplinka. Projekto TIKSLAS: mažinti diskriminaciją darbo rinkoje kompleksiškai taikant prevencines priemones socialinėms problemos minimizuoti profesinio mokymo įstaigose. Kompleksiškumas garantuojamas į vientisą informavimo, švietimo ir mokymo strategiją apjungiant veiklas plačiajai visuomenei bei bendruomenėms su pagalbos priklausomiems asmenims sistemos darbuotojų mokymais ir superviziją. Dalyviais taps bendruomenių ir visuomenės nariai bei pagalbos priklausomiems asmenims sistemos darbuotojai. Tai įgalina pareiškėjo ilgalaikė patirtis derinant kovos su priklausomybėm uždavinius su diskriminacijos darbo rinkoje mažinimo siekiais.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-02-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto