BLAIVI TAUTA - LAISVA TAUTA!

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Įgyvendinamas projektas
Projekto vykdytojas: Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyrius
Projekto pradžia: 2013-10-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
114 883,57 €
Projektui skirtas finansavimas:
114 883,57 €
Projektui išmokėta lėšų:
86 589,66 €
Iš jo ES dalis:
114 883,57 €
Iš jo ES dalis:
86 589,66 €

Alkoholizmas, kaip lėtinė ir neišgydoma liga, paliečia tiek patį susirgusįjį, tiek jo šeimos narius, tiek visą visuomenę. Ypatingai skaudžias alkoholizmo pasekmes tenka patirti juo piktnaudžiaujančių tėvų vaikams. ES yra daugiausiai alkoholio suvartojantis pasaulyje regionas. Vienam suaugusiam asmeniui per metus tenka vidutiniškai 12,5 litro gryno alkoholio. Tai yra 2,5 karto daugiau, nei likusio pasaulio vidurkis. Lietuva tarp ES šalių yra viena iš pirmaujančių šalių pagal alkoholio suvartojimo lygį vienam gyventojui ir 2011 metų PSO duomenimis yra 25 –ta šalis iš 188 pasaulio šalių pagal alkoholio suvartojimą per metus vienam gyventojui.Statistikos duomenimis Lietuvoje alkoholio kiekis vienam gyventojui siekė 10,9 litro gryno alkoholio 2010 metais ir 11,9 litrų 2011 metais. Kiekvienam Lietuvos gyventojui nuo 15 metų ir vyresniam teko po 12,9 litro 2010 metais ir po 14,1 litro 2011 metais. Didėja alkoholizmo mastai, auga narkomanų ir rūkančiųjų skaičius. Projekto esmė – vykdyti pirminę psichoaktyvių medžiagų prevenciją plačioje visuomenėje suaugusių, ir jaunimo tarpe, paruošti specialistus, galinčius kurti savipagalbos grupes. Mes matome, jog reikia ne tik vykdyti pirminę psichoaktyvių medžiagų prevenciją, bet būtina dirbti ir su tikslinėmis grupėmis, kuriems reikalinga pagalba. Tam, kad savivaldybėse pagerėtų prevencinis darbas, būtina, jog visos institucijos tarpusavyje susikalbėtų ir vykdytų kryptingą veiklą psichoaktyvių medžiagų prevencijoje. Bus kuriamos supervizijos, kurių metu mokomi įvairių institucijų darbuotojai susikalbėti tarpusavy, priimti politinį sprendimą dirbti prevencijos srityje. Pirminėje psichoaktyvių medžiagų prevencijoje bei visuomenės informavimo ir švietimo priemonėse numatomos 7 veiklos visos Lietuvos mastu, 15 savivaldybių seminarai žmonėms, norintiems kurti savipagalbos grupes bei 13 supervizijų. Visą projektą užbaigs tarptautinė konferencija LR Seime „Šiaurės ir Baltijos šalys prieš narkotikus 2015“

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-02-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kazlų Rūdos