UAB "Diremta" eksporto pajamų didinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Diremta"
Projekto pradžia: 2014-09-24         Projekto pabaiga: 2015-09-27
Bendra projekto vertė:
20 521,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
12 312,78 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 312,78 €
Iš jo ES dalis:
12 312,78 €
Iš jo ES dalis:
12 312,78 €

UAB "DIREMTA" nuo 1997 m. vysto veiklą sėkmingai vysto veikią poligrafijos srityje. Įmonė daug dėmesio skiria gaminių kokybei, investuoja į įrengimus siekdama patenkinti klientų lūkesčius. Įgyvendinus investicinį projektą ir išplėtus gamybinius pajėgumus, įmonei iškilo poreikis didinti gamybos apimtis. Siekiant išnaudoti turimą gamybinį potencialą, įmonė siekia didinti pardavimus užsienio rinkose. Pagrindinis kanalas ieškant užsienio partnerių - dalyvavimas tarptautinėse parodose. Kadangi šiai veiklai būtinos papildomos investicijos, buvo nuspręsta kreiptis ES paramos,kuri padėtų įmonei greičiau pasiekti užsibrėžtus eksporto plėtros tikslus. Projekto tikslas - eksporto pajamų didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys - dalyvavimas ir įmonės pristatymas tarptautinėse parodose. Pasinaudojus ES parama, projektas būtų įgyvendintas per trumpesnį laiką, taip pat pagerėtų projekto kokybė. Projekto dėka įmonei bus sudartyos sąlygos didnti pardavimus užsienio rinkose, o kartu įgyvendinti savo pagrindinius verslo strateginius tikslus. Projekto metu įmonė dalyvaus tarptautinėse užsienio parodose, kuriose apsilanko daugiausia potencialių užsakovų. Sėkmingai įgyvendinus eksporto plėtros projektą planuojama padidinti įmonės gaminių realizavimą užsienio rinkose, produktyvumą, darbo našumą, sukuriamą pridėtinę vertę, taigi pagerinti svarbiausius įmonės veiklos rodiklius. Pridėtinė vertė: sėkmingai įgyvendintas projektas padidins įmonės pardavimus užsienio rinkose, turės teigiamą įtaką susijusių sektorių įmonių apyvartos didėjimui, o kartu padės sukurti didesnę pridėtinę vertę, kuri svarbi šalies ekonominės gerovės didinimui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-04
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-04-076
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto