"Sisteminis prekybos žmonėmis prevencijos modelis: tarpžinybinis bendradarbiavimas" (toliau - SPŽPM)

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Caritas
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-11-27
Bendra projekto vertė:
96 126,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
96 126,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
96 126,61 €
Iš jo ES dalis:
96 126,62 €
Iš jo ES dalis:
96 126,61 €

Anot 2012 m. JAV paskelbtos ataskaitos apie įvairių valstybių pastangas kovoje su prekyba žmonėmis, Lietuvoje tokių bylų ir nusikaltėlių skaičiai vis didėja. Nors šalis įgauna vis daugiau patirties ir gebėjimų tirti nusikaltimus ir bausti atsakingus asmenis, joje nėra aktyviai vykdomų prekybos žmonėmis prevencijos programų. Projektu siekiama išsamiai supažindinti visuomenę su prekybos žmonėmis problema, jos formomis ir grėsmėmis. Šiam tikslui pasiekti bus pasitelktos įvairios priemonės: renginiai, leidiniai, soc. reklama. Ilgametė „Carito“ darbo patirtis rodo, kad pažeidžiamiausi yra jauni žmonės, ypač – gyvenantys soc. rizikos šeimose ar globos namuose, tad pagrindine tiksline grupe buvo pasirinkti moksleiviai, studentai ir vaikų namų auklėtiniai. Siekiant skleidžiamą informaciją padaryti lengvai prieinamą tikslinei grupei, bus bendradarbiaujama su mokyklų, vaikų namų, universitetų bendruomenėmis, o viešinimo strategijoje daug dėmesio skirta socialinėms medijoms. Kitos tikslinės grupės – policijos pareigūnai, savivaldybių, prokuratūrų ir socialinių tarnybų darbuotojai – buvo pasirinktos pagal tiesioginį ryšį su prekybos žmonėmis problema. Jie dalyvaus supervizijose, kurių metu bus profesionaliai konsultuojami, skatinami apmąstyti ir pagerinti savo darbinę veiklą, jos rezultatus. Projektas ženkliai prisidės prie prekybos žmonėmis prevencijos trūkumo Lietuvoje problemos sprendimo, kadangi bus intensyviai dirbama dviem kryptimis: su galinčiais nukentėti ir galinčiais apsaugoti. Moksleiviai, studentai ir vaikų namų auklėtiniai gaus vertingos informacijos, išmoks atpažinti įprastesnius nusikaltėlių veikimo modelius ir realiau vertins grėsmės situacijas. Supervizijas gavę asmenys geriau suvoks prekybos žmonėmis problematiką, formas, nusikaltėlių ir aukų psichologiją, savo vaidmenį tyrime bei galės darbe kokybiškiau išnaudoti savo įgūdžius. Dėl šių pokyčių tikėtina, kad ženkliai sumažės prekybos žmonėmis nusikaltimų ir nukentės mažiau asmenų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-02-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto