IXB transporto koridoriaus (Žirnių g.) ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungtis

Paramos priemonė
VP2-5.4-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-03-25         Projekto pabaiga: 2014-04-30
Bendra projekto vertė:
15 195 147,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
12 470 283,25 €
Projektui išmokėta lėšų:
12 245 666,93 €
Iš jo ES dalis:
11 453 462,99 €
Iš jo ES dalis:
11 247 161,75 €

PROJEKTO POREIKIS. Šiuo projektu numatoma spręsti susisiekimo su Vilniaus tarptautiniu oro uostu (VNO) problemas. Dariaus ir Girėno g. šiuo metu yra pagrindinė gatvė, kuria vyksta susisiekimas su oro uostu. Dėl augančių Vilniaus miesto eismo srautų ir sezoninių remonto darbų Dariaus ir Girėno g. susidaro nemažos transporto spūstys, kurios kelia grėsmę eismo dalyvių saugumui, didina kelyje sugaišto laiko bei aplinkosaugos sąnaudas. Remiantis 2010 metais Rambøll Denmark atlikta Lietuvos oro transporto plėtros studija Lietuvos oro transporto programai parengti, prognozuojama, jog 2012 m. Vilniaus oro uosto keleivių srautai sieks 1,756, o 2025 m. - 3,159 mln. asmenų. Atsižvelgiant į planuojamą keleivių srautų augimą, tikėtina, kad eismo apimtys Dariaus ir Girėno g. taip pat didės, todėl transporto grūsčių, avaringumo, ekologinės ir susijusios problemos aštrės. Be to, laiko sąnaudoms imlus susisiekimas mažina VNO patrauklumą ir konkurencingumą Lietuvos bei Europos oro transporto sistemoje. PROJEKTO TIKSLAS IR PRIDĖTINĖ VERTĖ. Projekto tikslas - gerinti IXB transporto koridoriaus jungties su TEN-T tinklo objektu - VNO - techninius parametrus, pritaikant juos augančiam eismo intensyvumui. Projektu siekiama didinti nacionalinės susisiekimo infrastruktūros integraciją į tarptautinį kelių transporto tinklą, skatinti jos kiekybinę ir kokybinę plėtrą, užtikrinti patogesnę prieigą prie oro uosto vietos gyventojams ir svečiams, gerinti komunikacijos sąlygas Vilniaus mieste, didinti visų eismo dalyvių saugumą, mažinti transporto priemonių taršos sukeliamą žalingą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai. IXB transporto koridoriaus ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungties projekto įgyvendinimas taip pat leistų racionaliai perskirstyti iš / į VNO vykstančių keleivių srautus ir tokiu būdu sumažinti kitų intensyvaus eismo gatvių, šiuo metu užtikrinančių susisiekimą su oro uostu, apkrovas, padidinti VNO patrauklumą, konkurencingumą ir greitą pasiekiamumą iš įvairių sostinės rajonų.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas
Kvietimo numeris:VP2-5.4-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.4-SM-01-V-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto