Priklausomybių prevencijos – kaip įtakosime šiandienos visuomenę

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas "Prieglobstis"
Projekto pradžia: 2013-10-01         Projekto pabaiga: 2015-11-10
Bendra projekto vertė:
94 577,44 €
Projektui skirtas finansavimas:
94 577,44 €
Projektui išmokėta lėšų:
92 031,69 €
Iš jo ES dalis:
94 577,44 €
Iš jo ES dalis:
92 031,69 €

Visuomenėje vyrauja neigiamas požiūris į asmenis, sergančiais priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, priklausomybė traktuojama ne kaip liga, o kaip netinkamas gyvenimo būdas. Nepakankamas visuomenės informavimas ir galimybių padėti ribotas žinojimas. Dirbantieji su priklausomais asmenimis dažnai pritrūksta paskatinimo, motyvacinio palaikymo, komandinio problemų sprendimo, kas apsunkina sąlygas toliau sėkmingai tęsti savo darbinę veiklą. Išanalizuoti tyrimai, visuomeninės žiniasklaidos pranešimai bei ilgametė pareiškėjo patirtis dirbant su priklausomybių turinčiais asmenimis, atskleidžia problemą ir padeda parinkti kryptingus būdus šiai problemai spręsti. Tikslinė grupė: socialinį darbą dirbantieji, sveikatos priežiūros specialistai, policijos pareigūnai, probacijos tarnybų inspektoriai, kitų sričių specialistai, dirbantys su asmenimis, sergančiais priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, jų šeimomis bei plačiosios visuomenės atstovai. Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuotos 96 renginiai (iš 11 skirtingų veiklų). Iš 7 veiklų, skirtų visuomenės švietimui ir informavimui mažinant socialinę atskirtį, 5 bus įgyvendinamios visos Lietuvos mastu (10-yje savivaldybių visuose 10 apskričių arba viešai prieinamos visiems Lietuvos žmonėms). Tokie renginiai, kaip mokymai, grupinės supervizijos skirti tiesiogiai savo darbinėje veikloje susiduriantiems su asmenimis, sergančiais priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, įgyvendinami 13-oje savivaldybių iš 10 apskričių.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-02-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Akmenės raj.