UAB "LiTak-Tak" technologinės plėtros veikloms skirtos infrastruktūros sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-03-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "LiTak-Tak"
Projekto pradžia: 2013-06-07         Projekto pabaiga: 2015-09-15
Bendra projekto vertė:
126 273 €
Projektui skirtas finansavimas:
44 195 €
Projektui išmokėta lėšų:
44 195 €
Iš jo ES dalis:
44 195 €
Iš jo ES dalis:
44 195 €

Projekto įgyvendinimu numatoma išspręsti nepakankamo UAB "LiTak-Tak" pasirengimo technologinės plėtros veiklų vykdymui problemas. Šiuo metu įmonė didžiąja dalimi parduoda kitų gamintojų pagamintus gaminius, tačiau, atsižvelgdama į modulinę gaminių sandarą, siekia iš esmės praplėsti turimų gaminių funkcionalumą bei pateikti rinkai naujus gaminius. Projekto metu numatoma įsigyti technologinės plėtros veikloms skirtą įrangą, kuri suteiktų galimybę įmonei savarankiškai kurti naują produktą MSDPS (multi-sensor data processing system) bei iš esmės pagerinti šiuo metu įmonės jau gaminamą produktą A1000M – duomenų ekstraktorių. Šie produktai yra skirti oro eismo valdymo sistemai, gautų radarų signalų apdorojimui. Su įsigyta įranga vykdant MTTP veiklas bus sprendžiami šie moksliniai ir technologiniai neapibrėžtumai: 1) kaip pagerinti vidutinę kvadratinę ilgumos ir azimuto nustatymo paklaidą nuo 0,3 pd ir 0,2 BW iki 0,25 pd ir 0,15 BW; 2) kaip pagerinti objekto aptikimo tikimybę nuo 0,95 iki 0,99, 3) kaip pasiekti kuriamų produktų suderinamumą su skirtingais radarais. Projekto poreikį taip pat sąlygojo nuolatinis vartotojų poreikis užtikrinti tiekiamos įrangos funkcionavimo patikimumą, kuo mažesnį klaidų bei netikslumų skaičių, interpretuojant radarų signalų duomenis. Savarankiška technologinės plėtros veikloms skirta infrastruktūra dėl moduliniu pagrindu gaminamos produkcijos savybių leis iš esmės praplėsti jau esamų produktų galimybes bei padidinti įmonės pagamintų produktų funkcijų spektrą, tuo pačiu ir šių produktų patrauklumą galutiniams vartotojams.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Intelektas LT+
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-03-K-04
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-03-K-04-052
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto