Duomenų srautų MTTP laboratorijos sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-03-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elitnet"
Projekto pradžia: 2014-01-02         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
58 703,37 €
Projektui skirtas finansavimas:
41 092,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 252,83 €
Iš jo ES dalis:
41 092,16 €
Iš jo ES dalis:
37 252,83 €

UAB „ElitNet“ įkurta 1998 m. aukštos kvalifikacijos programuotojų grupės pagrindu. Pagrindinė veikla - aukštųjų technologijų sprendimų telekomunikacijų sektoriui kūrimas. Įmonė sukaupusi didelį patyrimą bei žinias programinės įrangos technologijų, programinės įrangos inžinerijos procesų bei telekomunikacijų srityje. Siekdama didinti konkurencingumą vietinėje ir užsienio rinkose, įmonė inicijuoja duomenų srautų MTTP laboratorijos sukūrimo projektą. Projekto metu numatoma atlikti kapitalinį remontą, įsigyti reikiamą MTTP įrangą, sukurti naujas darbo vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Laboratorija bus unikali Lietuvoje. Bendrovė turėdama reikiamą MTTP infrastruktūrą ir tyrėjus galės kurti geresnių techninių parametrų ir konkurencingesnius produktus. Jų komercializavimas leis padidinti įmonės konkurencingumą. Su ES parama pagerės projekto kokybė ir ekonominė nauda. Projekto įgyvendinimas prisidės prie UAB „ElitNet“ ir jos atstovaujamo aukštųjų technologijų bei susijusių sektorių apyvartos ir eksporto augimo, sudarys pagrįstas prielaidas kurti didelės pridėtinės vertės produktus ir paslaugas, aktyviai bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, vykdyti verslo plėtrą bei kurti naujas tvarias darbo vietas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Intelektas LT+
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-03-K-04
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-03-K-04-059
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto