UAB Kitron MTTP infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-03-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "KITRON"
Projekto pradžia: 2014-02-03         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
1 356 125,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
582 787,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
582 787,62 €
Iš jo ES dalis:
582 787,62 €
Iš jo ES dalis:
582 787,62 €

UAB Kitron nusprendė plėsti Lietuvoje naujų produktų vystymo MTTP infrastruktūrą, įsteigiant naujų produktų vystymo centrą. Projekto metu numatoma įsigyti MTTP įranga, kuri bus naudojama naujų/inovatyvių produktų kūrimui. Su projekto metu įsigyta įranga planuojama sukurti šiuos produktus ir išspręsti šiuos neapibrėžtumus: Keturių įrenginių valdymo prietaisų skydelių sistemai statybinės paskirties mašinoms - mechaninio skydelio korpuso, elektroninės sistemos, programinės įrangos neapibrėžtumus; Elektroniniam valdymo moduliui, skirtam žaislų pramonės produktams, pareiškėjas planuoja spręsti žaislų valdymo platformos neapibrėžtumus. Aprašyti neapibrėžtumai yra laikytini technologiniais neapibrėžtumais, nes kuriami nauji prietaisai, todėl minėti technologiniai sprendimai nėra iš anksto žinomi, jie bus išspręsti tik atlikus projektavimo darbus ir patikrinus jų rezultatus, atliekant eksperimentinius tyrimus. Naudojant planuojamą įsigyti infrastruktūrą, planuojama suprojektuoti šiuos produktus: A. Keturių įrenginių valdymo prietaisų skydelių sistema statybinės paskirties mašinoms. Naujomis savybėmis laikytinos: galimybė tobulinti produkto funkcionalumą programiškai, kai produktas jau eksploatuojamas. Šiai savybei pasiekti vietoje 8 arba 16 bitų bus pritaikytas pajėgesnis 32 bitų procesorius; produkte bus pritaikytas didelės raiškos ekranas, kurio panaudojimas pagerins vairuotojui aplinkos stebėjimo kokybę. B. Elektroninis valdymo modulis žaislų pramonės produktams. Nauja savybe laikytinas žaislų valdymo sistemų realizavimas, besiremiantis siūloma universalia žaislų valdymo platforma, naudojant našų mikroprocesorių su Linux operacine sistema. UAB Kitron pagaminti sprendimai bus parduodami originalios įrangos gamintojams. Naujai sukurti produktai būtų naudojami kasybos, karjerų, statybos mašinose, žemės ir miškų ūkio mašinų gamyboje, žaidimų ir žaislų gamyboje.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Intelektas LT+
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-03-K-04
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-03-K-04-062
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto