UAB "Baltic Aviation Academy" eksporto potencialo didinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "BAA Training"
Projekto pradžia: 2013-09-17         Projekto pabaiga: 2014-10-30
Bendra projekto vertė:
51 568,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
30 940,98 €
Projektui išmokėta lėšų:
30 940,98 €
Iš jo ES dalis:
30 940,98 €
Iš jo ES dalis:
30 940,98 €

UAB "Baltic Aviation Academy" teikia įvairius aviacijos srities mokymus. Įmonė turi kvalifikacijos mokymų organizacijos (TRTO) akreditavimo pažymėjimą. Taip pat Lietuvos civilinės aviacijos administracija yra išdavusi skrydžių mokymo organizacijos (FTO) akreditavimo pažymėjimą, kuris leidžia mokyti pradedančius lakūnus. UAB "Baltic Aviation Academy" yra sertifikuota Rusijos, Ukrainos, Kazachstano ir Tadžikistano civilinės aviacijos priežiūros institucijose. Įmonei siekiant toliau didinti paslaugų eksporto apimtis, plėčiant esamus ryšius su turimais partneriais ir pritraukiant naujus partnerius yra numatoma dalyvauti tarptautinėse parodose. Pristatydama savo paslaugas tarptautinėse parodose, įmonė numato susirasti naujų verslo partnerių, padidinti produkcijos žinomumą bei tarptautinį konkurencingumą, plėsti esamų rinkų eksportą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-04
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-04-299
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto