110/10 kV Gruzdžių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pradžia: 2013-08-28         Projekto pabaiga: 2015-05-28
Bendra projekto vertė:
586 875,87 €
Projektui skirtas finansavimas:
234 750,35 €
Projektui išmokėta lėšų:
234 129,2 €
Iš jo ES dalis:
234 750,35 €
Iš jo ES dalis:
234 129,2 €

Projekto tikslas – rekonstruoti 110/10 kV Gruzdžių transformatorių pastotės 110 kV skirstyklą. Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo sistemos patikimumo didinimas. Esamą nusidėvėjusią skirstyklos įrangą būtina modernizuoti: įrengti naujus skyriklius; jungtuvą, skirtuvą ir trumpiklį pakeisti į modernius dujinius jungtuvus, įrengti modulinį pastotės valdymo pultą, kuriame sumontuoti kintamos ir nuolatinės srovės skydus, dujinių jungtuvų valdiklius, reikiamas relinės automatikos apsaugas ir akumuliatorių bateriją, sumontuoti naują įžeminimo kontūrą. Atlikta modernizacija padidins elektros tiekimo iš Šiaulių į N. Akmenę tiekimo patikimumą, sumažins eksploatacinius kaštus. Per šią TP eina elektros tranzitas N. Akmenės cemento gamyklai. Gruzdžių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas padidins elektros energijos perdavimo patikimumą Šiaulių regione. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, nauja valdymo sistema, nauji relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, nauja komercinė apskaita.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.1-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.1-ŪM-01-V-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.