110/35/10 kV Petrašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pradžia: 2013-07-23         Projekto pabaiga: 2015-06-23
Bendra projekto vertė:
912 816,84 €
Projektui skirtas finansavimas:
365 126,56 €
Projektui išmokėta lėšų:
365 126,56 €
Iš jo ES dalis:
365 126,56 €
Iš jo ES dalis:
365 126,56 €

Projekto tikslas – rekonstruoti 110/35/10 kV Petrašiūnų transformatorių pastotės 110 kV skirstyklą. Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo sistemos patikimumo didinimas. Petrašiūnų TP skirstykla užtikrina Petrašiūnų termofikacinės elektrinės savąsias reikmes, ypač šildymo sezono metu. Įvykus avarijai ar gedimui elektrinėje TP užtikrina elektrinės aprūpinimą elektros energiją ir tuo pačiu nenutrūkstamą šilumos tiekimą Kauno miesto Petrašiūnų mikrorajono vartotojams. Per Petrašiūnų TP 110 kV skirstyklą perduodama elektros energija iš Kauno elektrinėsskirstyklos į Aleksoto transformatorių pastotę. Per 35 kV tinklą elektros energija paskirstoma Šančių 35/10 kV TP, o per 6 kV tinklą elektros energija tiekiama popieriaus fabrikui, Vičiūnų vandenvietei ir Kauno troleibusų parko elektros tinklui. Atliekant skirstyklos rekonstrukciją reikalinga modernizuoti visus įrengimus, taip pat įrengti pastotės valdymo pultą, kuriame sumontuoti nuolatinės ir kintamos srovės savų reikmių skydus, relinės automatikos apsaugas ir akumuliatorių bateriją, sumontuoti naują įžeminimo kontūrą. Įvykdžius įrenginių modernizaciją, sumažės TP skirstyklos priežiūros kaštai bei padidės elektros tiekimo patikimumas galutiniams vartotojams. Petrašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas padidins elektros energijos perdavimo patikimumą Kauno mieste. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, nauja valdymo sistema, nauji relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, nauja komercinė apskaita.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.1-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.1-ŪM-01-V-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto