110/10 kV Taikos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pradžia: 2013-08-22         Projekto pabaiga: 2015-08-21
Bendra projekto vertė:
1 157 278,73 €
Projektui skirtas finansavimas:
462 911,26 €
Projektui išmokėta lėšų:
457 466,38 €
Iš jo ES dalis:
462 911,26 €
Iš jo ES dalis:
457 466,38 €

Projekto tikslas – rekonstruoti 110/10 kV Taikos transformatorių pastotės 110 kV skirstyklą. Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo sistemos patikimumo didinimas. Būtina modernizuoti perdavimo tinklo patikimumą mažinančius skirtuvus trumpiklius, keičiant juos į šiuolaikiškus jungtuvus, nes esant transformatorių prijunginiuose bei įsikirtus trumpikliams, susidaro trumpieji jungimai, kurie mažina perdavimo ir skirstomųjų tinklų patikimumą, kenkia kitiems pastotės įrenginiams, nutraukiamas elektros energijos tiekimas vartotojams. Per Taikos TP į 6 kV skirstomąjį tinklą tiekiama elektros energija daliai Klaipėdos miesto. Skirstomasis tinklas šioje vietovėje neturi kitų rezervavimo šaltinių iš kitų pastočių. Taikos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas padidins elektros energijos perdavimo patikimumą Klaipėdos regionui. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, nauja valdymo sistema, nauji relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, nauja komercinė apskaita.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.1-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.1-ŪM-01-V-02-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto