Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas ir Antrojo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas turizmo reikmėms

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-10-15         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
2 633 049,08 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 339 676,49 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 314 108,4 €
Iš jo ES dalis:
2 339 676,49 €
Iš jo ES dalis:
2 314 108,4 €

Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas (Kultūros paminklas Nr. 848, Pilies g. 4A) yra vienas svarbiausių viso Pajūrio regiono išlikusių kultūros paveldo objektų. Šiandien Klaipėdos piliavietės teritorija (A1703P) vertinama kaip išskirtinė nacionalinė vertybė, turinti architektūrinę, urbanistinę, istorinę-asociatyvinę vertę bei teikianti savitumą Klaipėdos senamiesčiui. Ši reprezentacinė erdvė ribojasi su kruizinių laivų terminalu, į ją pirmiausiai patenka į Klaipėdos m. atvykstantys turistai. Ši teritorija nesutvarkyta, nepritaikyta visuomeniniams renginiams, kultūros bei turizmo reikmėms. Klaipėdos m. nėra erdvių, kurios būtų pritaikytos didelio masto konferencijų, renginių organizavimui, turėtų reikalingą įrangą; o muziejus neturi pakankamai pritaikytų erdvių ekspozicijų demonstravimui. Projekto tikslas – atkurti Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinę kurtiną, restauruoti Antrojo pasaulinio karo laikų dažų sandėlį, kompleksiškai pritaikyti jį visuomeninių renginių ir turizmo reikmėms. Siektini rezultatai: atkurti rytinės kurtinos trūkstamą dalį, ją pratęsti iki buvusio pietrytinio bastiono, restauruoti po rytine kurtina esantį dažų (kuro) sandėlį ir pritaikyti šias erdves edukacinei, ekspozicinei, muziejinei veiklai. Atgaivintame pilies ir bastionų komplekse bus sudarytos sąlygos kultūrinio-pažintinio ir konferencinio turizmo plėtrai. Ekspozicijos naujose erdvėse, kultūriniai renginiai, konferencijos pritrauks istorija besidominčius turistus. Sukurta infrastruktūra skatins konferencinį turizmą ir tokiu būdu pritrauks didesnį turistų srautą bei mažins sezoniškumą. Atkurti kultūros paveldo objektai - rytinė kurtina ir antrojo pasaulinio karo laikų sandėlis - taps unikaliu pažintinio turizmo traukos objektu visame pajūrio regione, turtingame gamtiniais ir kultūros paveldo ištekliais.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-04-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto