Sveikatingumo klasterio iVit@ konkurencingumo didinimas bei plėtra (II etapas)

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "De Futuro"
Projekto pradžia: 2014-05-02         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
133 261,41 €
Projektui skirtas finansavimas:
66 630,71 €
Projektui išmokėta lėšų:
60 788,56 €
Iš jo ES dalis:
66 630,71 €
Iš jo ES dalis:
60 788,56 €

Projektas yra skirtas sveikatingumo klasterio iVit@ konkurencingumo didinimui bei plėtros skatinimui. UAB „De Futuro“, vykdydama projektą, sieks atlikti tyrimus, kurių reikia klasterio plėtojimui, klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizuos seminarus, renginius siekdama skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo įgūdžius. Klasterio nariai planuoja sukurti keletą inovatyvių produktų - streso valdymą, fizinį aktyvumą ir socialinės sąveikos vertinimą apimančią sistemą; sveikatingumo darbovietėje ir už jos ribų skatinimo sistemą; sistemą, skirtą vaikų trachikardijai identifikuoti ankstyvoje ligos pasireiškimo fazėje. Planuojamas sukurti produktas (sistema) apims tris automatizuotus komponentus/ subsistemas - dėvimą jutiklių tinklo modulį, vartotojo įrenginių sąsajos modulį ir sveikatingumo valdymo serverio modulį, kurie užtikrins gyvybiškai svarbių vartotojo parametrų stebėseną, informavimą apie vartotojo būklę, apdorojimo metodų taikymą ir realiu laiku keitimosi informacija sistemos viduje. Sistemos moduliniai komponentai leis automatizuoti sveikatingumo valdymo procesus, minimizuos sveikatos specialistų intervencijos poreikį. Taigi kuriamas produktas pasižymės platesniu kontroliuojamų parametrų spektru (dauguma šiuo metu esančių rinkoje savistebėsenos prietaisų apsiriboja vieno ar dviejų parametrų stebėsena – tai pavienių sprendimų produktai su ribotomis funkcijomis). Kuriamos sistemos jutiklių tinklas apims keletą rūšių jutiklių tipų: akselerometro, temperatūros, kvėpavimo ir EKG jutiklius.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inoklaster LT
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-01-K-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto