REDIRECTED klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kūrybinio verslo asociacija
Projekto pradžia: 2014-02-01         Projekto pabaiga: 2015-07-30
Bendra projekto vertė:
222 410,8 €
Projektui skirtas finansavimas:
111 205,4 €
Projektui išmokėta lėšų:
95 515,28 €
Iš jo ES dalis:
111 205,4 €
Iš jo ES dalis:
95 515,28 €

Projekte bus siekiama plėtoti KI klasterizaciją Lietuvoje ir aplinkiniuose regionuose, apjungiant filmų gamybos ir susijusius vertės grandinėje KI sektorius, įskaitant mokslo institucijas. Šiuo metu klasterį REDIRECTED sudaro: koordinatorius Kūrybinio verslo asociacija ir klasterio nariai: UAB „Aktorių agentūra“, UAB „BALTIC FILM LOCATIONS”, UAB „Cinema Cult Distribution“, UAB „Green Vilnius hotel", UAB „Forum cinemas“, Všį „Kino kultas“, UAB „Kurtu“, UAB „Madstone“, UAB „Tape“, VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla.Klasterio narių jungtinių veiklų produktas: kuriamos metodikos ir verslo procedūros, skirtos naujos kartos interaktyviam komerciniam kinui (specialios interaktyvaus kino scenarijaus formavimo metodikos), interaktyvaus kino gamybos technologiniai sprendimai, interaktyvaus kino peržiūros technologiniai sprendimai, o šių produktų kūrimui būtų vykdomos veiklos, atitinkančios MTTP apibrėžtį, nes produktų kūrimo veiklose iškylantiems neapibrėžtumams - kino scenarijaus konstravimo metodikos pritaikymas nelinijiniam siužetui, kuriant interaktyvaus kino sprendimus, interaktyvaus nelinijinio kino siužeto konstravimo loginėje matricoje taikant siužetų hierarchiškumą, ir kt. - spręsti būtų reikalingos technologinės plėtros veiklos, kurias kiekviena savo srityje vykdytų klasterio įmonės.Projekto metu bus siekiama sukurti prielaidas klasterio narių aktyvesniam ir ilgalaikiam bendradarbiavimui tarptautiniu lygiu, užtikrinti ilgalaikį, nuolatos stiprėjanti tarptautinį klasterio narių konkurencingumą, ekonominį augimą ir inovacijų potencialą. Šis tikslas bus įgyvendinamas: (1) didinant klasterio žinomumą ir pritraukiant į klasterį naujus narius;(2) rengiant seminarus ir skatinat narius keistis žiniomis, stiprinti bendradarbiavimo ryšius ir įgyti naujas kompetencijas;(3) atliekant tyrimus klasterio plėtrai.Tai sudarys prielaidas tinkamai įgyti tarptautinio lygio kompetencijų iš partnerių, pasiruošti ir vykdyti MTTP veiklas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inoklaster LT
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-01-K-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto