Biojėgainių vystymo klasterio plėtra

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB Addeco
Projekto pradžia: 2013-09-10         Projekto pabaiga: 2015-09-10
Bendra projekto vertė:
148 848,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
74 424,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
71 669,2 €
Iš jo ES dalis:
74 424,32 €
Iš jo ES dalis:
71 669,2 €

Biojėgainių rinkai tiek Europos Sąjungoje, tiek pasaulyje prognozuojamas augimas. Matydamos dideles perspektyvas ir galimybės Lietuvos bendrovės, veikiančios biojėgainių gamybos vertės grandinėje, nusprendė veikti kartu ir įsteigė klasterį "Biojėgainių Vystymo Klasteris". Projekto koordinatoriumi paskirta UAB Addeco. Be privačių bendrovių, klasterio veikloje dalyvauja Aleksandro Stulginskio Universitetas. Planuojama, kad šio projekto paskatinti klasterio nariai, apjungę savo žinias, patirtį ir išteklius, projekto išdavoje ženkliai išplėtos bendrai vykdomų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklų biojėgainių srityje mastą. Tikimasi, kad išaugusių bendrų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklų rezultate klasterio nariai ateityje sugebės sėkmingai sukurti ir išplėtoti biojėgainių, konkurencingų globalioje rinkoje, gamybą bei susijusių paslaugų teikimą. Projekto įgyvendindimas sustiprins "Biojėgainių vystymo klasterio" valdymo ir veiklos administravimo gebėjimus bei sudarys prielaidas tolimesnėi sėkmingai ir ilgalaikei klasterio plėtrai, naujų klasterio narių pritraukimui bei padės pagrindą biojėgainių gamybos sektoriaus vystymuisi Lietuvoje. Projekto įgyvendinimo metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas tyrimų, reikalingų klasteriui plėtoti, bei klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimo veiklų vykdymui. verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje". Klasteris planuoja vykdyti biojėgainių gamybą. Planuoja sukurti biojėgainę, kurios energetinis našumas sieks apie 24.000 m3 biodujų per parą, sunaudojant vidutiniškai 130 t. organinių atliekų ir augalinių mišinių. Tam būtinosi naujos žinios, susijusios su įvairių žaliavų mišinių perdirbimo technologijomis (kiekiai, režimai, metodai),žaliavų silosavimo technologija ir biohumuso (substrato) gamyba,biodujų gamybos technologija,kogeneracinės šilumos efektyvaus panaudojimo sprendimais.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inoklaster LT
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-01-K-02-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kėdainių raj.