Pakruojo rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros kompleksiška plėtra (II etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-02-26         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
459 380,61 €
Projektui skirtas finansavimas:
424 927,05 €
Projektui išmokėta lėšų:
424 920,48 €
Iš jo ES dalis:
390 473,51 €
Iš jo ES dalis:
390 467,47 €

Bendras projekto "Pakruojo r. kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros kompleksiška plėtra (II etapas)" tikslas - didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo, gerinant kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, plėtojant Pakruojo r. seniūnijų centrų bendruomeninę infrastruktūrą. Pakruojo r. kaimo vietovių pagrindinės problemos yra jaunų žmonių migracija į miestus bei kitas užsienio šalis, gyventojų senėjimas, mažas kaimo gyventojų verslumas.Norint išpręsti identifikuotas problemas reikia tinkamai sutvarkyti viešąją infrastruktūrą, taip bus sudarytos sąlygos diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą. Projekto įgyvendinimo vietos (Pašvitinio ir Rozalimo miesteliai) yra strategiškai svarbiausios miestelių dalys, jose koncentruojasi pagrindiniai gyventojų lankomi objektai (bažnyčia, stadionas, laisvalaikio praleidimo vietos). Minėtose viešosiose erdvėse vyksta pagrindinės miestelių šventės, susibūrimai, todėl saugumas, patogumas ir viešųjų erdvių prieinamumas labai svarbus visiems gyventojams. Įgyvendinant projektą numatoma kompleksiškai spręsti esamas Pašvitinio ir Rozalimo miestelių problemas: gerinti bendruomeninę infrastruktūrą atnaujinant, sukuriant naują viešąją poilsio, laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūrą bei gerinti gyvenamąją aplinką, įrengiant ar atnaujinant apšvietimą, šaligatvius, aikštes, stovėjimo aikšteles, privažiuojamuosius kelius, pėsčiųjų takus. Šiuo metu bendruomeninės infrastruktūros būklė bloga: susidėvėję aikščių, stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių dangos, šaligatviai, neįrengtas apšvietimas, esamų pėsčiųjų takų nepakanka, jų danga nelygi, duobėta, nesutvarkyta viešoji sporto infrastruktūra.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numeris:VP3-1.2-VRM-01-R-61
Projekto kodas:VP3-1.2-VRM-01-R-61-025
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pakruojo raj.