AB Mašinų gamykla „Astra“ gamybinės bazės plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra"
Projekto pradžia: 2013-07-01         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
1 262 718,37 €
Projektui skirtas finansavimas:
631 359,19 €
Projektui išmokėta lėšų:
630 425,91 €
Iš jo ES dalis:
631 359,19 €
Iš jo ES dalis:
630 425,91 €

AB Mašinų gamykla "Astra" kuria bei gamina įvairių gabaritų metalines talpas, maišykles, kieto kuro katilus, lyginimo presus, konstrukcinius ir kitus metalo gaminius. Įmonė dirba su aukštos pridėtinės vertės sektoriams priklausančiomis energetikos, chemijos pramonės, medicinos, taip pat maisto pramonės įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje. Daugelis firmoje gaminamų gaminių projektuojami ir gaminami pagal individualius projektus, įvertinant naudojamų pas klientą technologijų specifiką bei kitas sąlygas. Kartu su metaline dalimi projektuojamas technologinių procesų valdymo automatizavimas bei mechanizavimas. Gamybinės bazės trūkumas riboja įmonės galimybes gaminti platesnį spektrą bei kai kuriuos aukštesnio kokybinio lygmens produktus, įmonė negali didinti savo gamybos produktyvumo ir darbo našumo. Siekiant didinti įmonės produktyvumą būtina investuoti į modernią įrangą, kas sudarytų sąlygas įmonės plėtrai ir produkcijos gamybos apimčių augimui. Atsižvelgiant į tai, įmonė numato įgyvendinti gamybinės bazės plėtros projektą, kurio metu bus įsigyta būtina įmonės veiklai moderni gamybinė įranga ir išplėtota įmonės veikla, pradėtas gaminti naujas produktas. Projekto įgyvendinimas leis įmonei padidinti produktyvumą, darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimas leis įmonei kurti naujas darbo vietas, kas prisidės prie Alytaus miesto socialinės-ekonominės padėties gerinimo. Naujos technologijos bet kurioje verslo šakoje kuria didžiulę pridėtinę vertę, užtikrina šalies ekonominę, socialinę ir kultūrinę raidą. Įmonės numatoma plėtoti veikla priskiriama prie vidutiniškai aukštų technologijų, todėl planuojami projekto rezultatai (projekto metu sukurtos darbo vietos, darbo našumo augimas, auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį Lietuvos vidutiniškai aukštų technologijų verslo plėtrai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto