Klasterio CLEAR DIGITAL WORLD plėtra, kompetencijų stiprinimas ir konkurencingumo didinimas

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Clear Digital World"
Projekto pradžia: 2013-11-04         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
509 656,22 €
Projektui skirtas finansavimas:
254 827,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
243 227,94 €
Iš jo ES dalis:
254 827,97 €
Iš jo ES dalis:
243 227,94 €

UAB "CLEAR DIGITAL WORLD" yra klasterio SKAIDRUS SKAITMENINIS PASAULIS (CLEAR DIGITAL WORLD) koordinatorius. Klasteris plėtoja savanorišką bendradarbiavimo tinklą skaitmeninių ir informacinių technologijų kūrimo, platinimo ir apsaugos srityje, kuria technologijas intelektinės nuosavybės Internete apsaugai. Projektas, kurio metu numatoma vykdyti klasterio rinkų tyrimų, plėtros, veiklos sklaidos ir klasterio narių kompetencijų didinimo veiklas, padės spręsti konkurencingumo ir bendradarbiavimo ryšių, klasterio plėtros klausimus, taip pat sudarys prielaidas sinergijos efekto atsiradimui: sparčiau augančiai klasterio narių darbuotojų kvalifikacijai, naujų, inovatyvių skaitmeninių ir IT produktų ir paslaugų kūrimui, antipratinių sprendimų kūrimui ir diegimui. Projektą įgyvendinti vien klasterio narių lėšomis pilna apimtimi neįmanoma. ES parama paskatintų spartesnį dalinimasi patirtimi, išplėstų klasterio interesų sferas ir rinkas, paspartintų naujų verslo ir mokslo įstaigų pritraukimą į klasterį.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inoklaster LT
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-01-K-02-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto