Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymas

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos medicinos turizmo klasteris
Projekto pradžia: 2013-09-30         Projekto pabaiga: 2015-10-01
Bendra projekto vertė:
313 259,96 €
Projektui skirtas finansavimas:
156 629,98 €
Projektui išmokėta lėšų:
150 256,35 €
Iš jo ES dalis:
156 629,98 €
Iš jo ES dalis:
150 256,35 €

Pagrindiniai Klasterio veiklos tikslai ir uždaviniai yra: Lietuvos Medicinos turizmo klasteris yra suvienijęs medicinos turizmo paslaugų eksportą vykdančius pažangiausius medicinos, SPA, reabilitacijos ir kt. susijusias paslaugas teikiančius juridinius asmenis (iš viso 15 narių) į aukštą pridėtinę vertę klientams kuriantį medicinos turizmo paslaugų teikėjų tinklą. Siekdamas plėtoti savo veiklą, Lietuvos Medicinos turizmo klasteris įgyvendins projektą „Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymas“. Šio projekto tikslas: didinti Klasterio žinomumą, tarptautiškumo lygį, skatinti Lietuvos ir užsienio įmonių bendradarbiavimą, sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam Klasterio narių ir mokslo visuomenės ryšių stiprėjimui. Šiam tikslui pasiekti, klasteris projekto kontekste atliks klasterio plėtrai reikalingus tyrimus (tikslinių rinkų, klasterio efektyvaus pozicionavimo tikslinėse rinkose galimybių, paslaugų paketų sukūrimo galimybių ir kt.), kurie padėtų didinti klasterio vertės grandinės efektyvumą ir brandą, rengs bendradarbiavimo su potencialiais klasterio nariais ir partneriais tikslinėse rinkose skatinimo renginius, klasterio narių pasidalinimo žiniomis apie paslaugų kokybės gerinimo galimybes seminarus, prisitraukiant ir ekspertus iš užsienio, įgyvendins kompleksinę (vieningą, integruotą, kryptingą) klasterio rinkodarą. Planuojama, kad šios projekto veiklos leis pasiekti šių rezultatų: - Pritraukti naujų narių ir partnerių (tiek Lietuvoje tiek užsienio šalyse); - Didinti Klasterio konkurencingumą tikslinėse rinkose, kas lemtų klasterio konsoliduotų pajamų ir eksporto apimčių augimą; - Užtikrinti klasterio veiklos tęstinumą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inoklaster LT
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-01-K-02-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto