UAB "Tehoreal" veiklos plėtra, plečiant atvėsintos ir šaldytos produkcijos krovinių sandėliavimo ir paskirstymo paslaugas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "NNL termo"
Projekto pradžia: 2014-06-02         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
3 278 213,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 106 796,53 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 106 796,52 €
Iš jo ES dalis:
1 106 796,53 €
Iš jo ES dalis:
1 106 796,52 €

UAB „Tehoreal“ valdo specializuotą sandėlio-šaldytuvo su administracinėmis patalpomis pastatą bei vykdo šių sandėlių, skirtų atvėsintos ir šaldytos maisto produkcijos laikymui, nuomos veiklą. Vertindama rinkos plėtros perspektyvas, bendrovė mato specializuotų sandėlių su šaldymo įranga, skirtų atvėsintos ir šaldytos maisto produkcijos laikymui, trūkumą Kauno apskrityje. Šiuo metu visi Kauno regiono sandėliai yra perpildyti, todėl dalis klientų sandėlio operacijų paslaugų ieško kitose Lietuvos regionuose (Vilniuje, Klaipėdoje) ar net kaimyninėje Latvijoje. Dėl šios priežasties UAB „Tehoreal“ planuoja plėsti veiklą ir teikti atvėsintos ir šaldytos produkcijos sandėliavimo bei aukštesnės pridėtinės vertės 3PL logistikos paslaugas. Šiuo tikslu bendrovė numato Kauno r., prie magistralinio kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, papildomai pastatyti 5055,43 kv.m. sandėlio paskirties priestatą su adm. patalpomis, kuriame būtų įrengta 3581,44 kv.m. skirtingų temperatūrinių režimų sandėlio patalpų. Numatoma vykdyti veikla remsis sutarčių su užsakovais dėl prekių tiekimo į mažmeninės prekybos taškus vykdymu. Potencialūs įmonės klientai – gamybinės įmonės, gaminančius šaldytus pusgaminius ir atvėsintus mėsos, žuvies produktus, prekybos tinklų operatoriai. Veiklos konkurencinis pranašumas bus grindžiamas šiais pagrindiniais aspektais: 1) sandėlių skirtų maisto pramonės produkcijai trūkumu rinkoje; 2) patrauklia sandėlio geografine lokacija (prie magistralinio kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai); 3) platus sandėlio temperatūrinių režimų spektras (tai būtų vienintelis sandėlys Lietuvoje, turintis 3 tipų temperatūrinius režimus). Projekto įgyvendinimas įgalintų UAB "Tehoreal" sukurti ilgalaikes darbo vietas bei padidinti metines pardavimo pajamas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-02-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.