Modernios skiedros gamybos technologinės įrangos įdiegimas UAB „Litkirta“, siekiant didinti gamybos produktyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "LITKIRTA"
Projekto pradžia: 2014-06-02         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
1 510 484,24 €
Projektui skirtas finansavimas:
755 242,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
674 475,93 €
Iš jo ES dalis:
755 242,12 €
Iš jo ES dalis:
674 475,93 €

UAB “Litkirta” - maža įmonė, registruota probleminiame Rokiškio raj. bei gaminanti biokurą (skiedrą ir pjuvenas) iš medienos atliekų. Lietuvos Nacionalinės Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos tikslas - užtikrinti, kad atsinaujinančių energijos išteklių, kuriems priskiriama ir skiedra, dalis, palyginti su šalies bendru galutiniu energijos suvartojimu, 2008 metais sudariusi 15,3%, 2020 metais sudarytų ne mažiau kaip 23% ir būtų artima ES direktyvų reikalavimams. Nepaisant augančių skiedros gamybos apimčių, Lietuva vis dar netenkina ES reikalavimų atsinaujinančių energijos išteklių suvartojimui, o miškuose kiekvienais metais lieka dideli kiekiai medienos, kurią būtų galima sėkmingai panaudoti medienos skiedrai ruošti. 2006-2007 m. UAB "Litkirta" įgyvendino projektą Nr. BPD04-ERPF-3.1.1-02-05/0296, kurio metu buvo modernizuota bendrovės skiedros gamybos įranga, lyginant su 2006 m. apyvarta išaugo nuo 3,5 mln. Lt iki 11,9 mln. Lt. Šiuo metu bendrovė veikia Rokiškio, Panevėžio ir Zarasų raj. bei atsižvelgdama į augančią paklausą gaminamai produkcijai (skiedrai ir pjuvenoms), numato įgyvendinti antrą įmonės veiklos plėtros etapą, kurio esmė – skiedros gamybos pajėgumų ir veiklos produktyvumo didinimas. Projektą numatoma įgyvendinti Rokiškio r. ir Panevėžio r. savivaldybėse, pritraukiant privačias investicijas ir sukuriant naujas darbo vietas šiose savivaldybėse.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-02-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Rokiškio raj.