Kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcija Mažeikių mieste

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių šilumos tinklai"
Projekto pradžia: 2014-02-14         Projekto pabaiga: 2014-10-13
Bendra projekto vertė:
997 480,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
498 740,15 €
Projektui išmokėta lėšų:
478 842,87 €
Iš jo ES dalis:
498 740,15 €
Iš jo ES dalis:
478 842,87 €

Paraiška teikiama 4,55 km (sutartinių 100 milimetrų skersmens viengubų vamzdžių) esamų šilumos tiekimo kvartalinių tinklų Mažeikiuose rekonstravimo finansavimui, įrengiant naujus, iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus šilumos tiekimo tinklus. Rekonstruojamos šilumos tiekimo magistralinių tinklų atkarpos nuo šilumos kameros K9 Žemaitijos g. iki Pavenčių g. 25, bei nuo šilumos kameros K13A Žemaitijos g. iki Pavenčių g. 41 Mažeikių mieste, bendras rekonstruojamų trasų ilgis - 2,50 km (DN32-DN200). Dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos 2319 šilumos vartotojams pagerės šilumos tiekimo kokybė ir patikimumas. Įgyvendinus projektą numatoma, kad šilumos tiekimo nuostoliai tinkluose sumažėsšilumos tiekimo nuostoliai, sumažės elektros energijos, remontų ir vandens sąnaudos bei aplinkos tarša. Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų vidutinis amžius yra daugiau nei 28 metai. Projektas vykdomas modernizuojant Mažeikių miesto šilumos tiekimo sistemą, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę. Numatomas įgyvendinti projektas visiškai atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslus ir 2 uždavinį „Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą“, kadangi įgyvendinus projektą bus modernizuota šilumos tiekimo sistemos dalis Mažeikių mieste. Taip bus pagerinta teikiamų paslaugų kokybė bei patikimumas vartotojams. Bendrasis projekto tikslas – modernizuoti šilumos tiekimo sistemą, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę. Pagrindinė projekto veikla orientuota į susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimą naujais diegiant naujas technologijas. Pagrindinis projekto uždavinys yra rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų magistralės atkarpas tarp šilumos kameros K9 Žemaitijos g. ir Pavenčių g. 25, bei šilumos kameros K13a Žemaitijos g. ir Pavenčių g. 41. Projekto tikslinė grupė: Mažeikių miesto šilumos vartotojai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-03-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.