Kauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Kauno energija"
Projekto pradžia: 2014-04-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
988 327,73 €
Projektui skirtas finansavimas:
494 163,87 €
Projektui išmokėta lėšų:
494 163,87 €
Iš jo ES dalis:
494 163,87 €
Iš jo ES dalis:
494 163,87 €

Paraiška teikiama 329 metrų esamų šilumos tiekimo magistralinių DN900 tinklų Kaune ir su jais susijusių atšakų rekonstravimo finansavimui, įrengiant naujus iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus šilumos tiekimo tinklus. Numatoma, kad po 2014 m., kai bus baigtas projektas, senų centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos tiekimo tinklų keitimas pramoniniu būdu izoliuotais, nekanaliniu būdu klojamais tinklais leis sumažinti skaičiuotinus šilumos nuostolius rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose nuo 1175,6 MWh/metus iki 253,6 MWh/metus. Skaičiuotini šilumos nuostoliai sumažės apie 922 MWh/metus arba 78,4 % lyginant su esamais nuostoliais (įvertinus vandens nuotėkį). Įgyvendinus projektą bus sumažintos iškastinio kuro sąnaudos šilumos gamybai per 85,6 t/metus. Taip pat sumažės elektros, remontų ir vandens sąnaudos. Numatoma, kad rekonstravus šilumos tiekimo tinklus, iš viso per metus bus sumažintos emisijos 173 t CO2, 0,25 t NOx ir 0,76 t CO. Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Projekto metu rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitiks visus keliamus šiuolaikinei šilumos perdavimo įrangai reikalavimus. Keičiant senus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus atnaujinama susidėvėjusi infrastruktūra, tuo sumažinama avarijų atsiradimo tikimybė tinkluose ir padidinamas šilumos tiekimo patikimumas vartotojams. Įmonei šis projektas naudingas tuo, kad bus atnaujinama šilumos tiekimo infrastruktūra, sumažinamos eksploatacinės išlaidos ir užtikrinamas paslaugos teikimas klientams. Rekonstruojamu magistraliniu tinklu šiluma tiekiama iš Kauno termofikacijos elektrinės, todėl tinklo rekonstrukcija užtikrins šilumos tiekimą iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių. Projekto eigoje bus modernizuoti magistraliniai šilumos tinklai DN900, kurių ilgis 329m, su atšakomis.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-03-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto