Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Kauno energija"
Projekto pradžia: 2014-04-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
598 323,1 €
Projektui skirtas finansavimas:
299 161,55 €
Projektui išmokėta lėšų:
296 203,08 €
Iš jo ES dalis:
299 161,55 €
Iš jo ES dalis:
296 203,08 €

Paraiška teikiama 527 metrų esamų šilumos tiekimo magistralinių DN400 tinklų Kaune ir su jais susijusių atšakų rekonstravimo finansavimui, įrengiant naujus iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus šilumos tiekimo tinklus. Numatoma, kad po 2014 m., kai bus baigtas projektas, senų centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos tiekimo tinklų keitimas pramoniniu būdu izoliuotais, nekanaliniu būdu klojamais tinklais leis sumažinti skaičiuotinus šilumos nuostolius rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose nuo 766,2 MWh/metus iki 365,9 MWh/metus. Skaičiuotini šilumos nuostoliai sumažės apie 400,3 MWh/metus arba 52,3 % lyginant su esamais nuostoliais (įvertinus vandens nuotėkį). Įgyvendinus projektą bus sumažintos iškastinio kuro sąnaudos šilumos gamybai per 37,4 t/metus. Taip pat sumažės elektros, remontų ir vandens sąnaudos. Numatoma, kad rekonstravus šilumos tiekimo tinklus, iš viso per metus bus sumažintos emisijos 75 t CO2, 0,11 t NOx ir 0,33 t CO. Projektas vykdomas siekiant užtikrinti subalansuotą ir darnią energetikos plėtrą, užtikrinant Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą energijos tiekimą, kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Projekto metu rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitiks visus keliamus šiuolaikinei šilumos perdavimo įrangai reikalavimus. Keičiant senus centralizuoto šilumos tiekimo tinklus atnaujinama susidėvėjusi infrastruktūra, tuo sumažinama avarijų atsiradimo tikimybė tinkluose ir padidinamas šilumos tiekimo patikimumas vartotojams. Įmonei šis projektas naudingas tuo, kad bus atnaujinama šilumos tiekimo infrastruktūra, sumažinamos eksploatacinės išlaidos ir užtikrinamas paslaugos teikimas klientams. Rekonstruojamu magistraliniu tinklu šiluma tiekiama iš Kauno termofikacijos elektrinės, todėl tinklo rekonstrukcija užtikrins šilumos tiekimą iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-03-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto