Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92125 iki ŠK 92121 ir nuo ŠK 92126-12 modernizavimas

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: AB Vilniaus šilumos tinklai
Projekto pradžia: 2014-01-01         Projekto pabaiga: 2015-09-23
Bendra projekto vertė:
355 472,95 €
Projektui skirtas finansavimas:
177 736,33 €
Projektui išmokėta lėšų:
166 633,1 €
Iš jo ES dalis:
177 736,33 €
Iš jo ES dalis:
166 633,1 €

Projekto esmė yra UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ priklausančių esamų 875,10 metrų Vilniaus miesto šilumos tiekimo magistralinių ir kvartalinių vamzdynų modernizavimas paklojant 881 m iš anksto izoliuotų vamzdynų (vamzdynų diametrai nuo DN25 iki DN150). Modernizavimas bus vykdomas Vilniuje, gyvenamuosiuose rajonuose, kur vartotojų tankis didelis, o tinklai dėl savo amžiaus (24-49 metai) negali užtikrinti patikimo šilumos tiekimo. Tokių vamzdynų įrengimas leis padidinti energetikos patikimumą, padidins jos efektyvumą ir tokiu būdu bus užtikrinama darni energetikos plėtra. Po projekto įgyvendinimo dėl sumažėjusių šilumos nuostolių tam pačiam šilumos vartotojų poreikiui tenkinti bus sunaudojama mažiau kuro, todėl per metus į aplinką būtų išmetama iki 60 t mažiau CO2. Šilumos tinklų modernizacija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą bei CŠT patrauklumą, lyginant su kitais apsirūpinimo šiluma būdais, ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Vilniaus miesto vartotojams. Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Projekto metu numatoma investuoti 1,25 mln. Lt be PVM. UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ projekto įgyvendinimui siekia gauti apie 0,6 mln. Lt ES Struktūrinių fondų paramos lėšų. ES lėšos dvigubai sumažins investicijų atsipirkimo laiką.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-03-018
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto