UAB Litesko Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
Projekto pradžia: 2014-03-03         Projekto pabaiga: 2015-03-31
Bendra projekto vertė:
289 448,56 €
Projektui skirtas finansavimas:
144 724,28 €
Projektui išmokėta lėšų:
144 724,28 €
Iš jo ES dalis:
144 724,28 €
Iš jo ES dalis:
144 724,28 €

Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti 751 m UAB „LITESKO“ priklausančių Kelmės miesto CŠT esamų šilumos tiekimo magistralinių ir kvartalinių vamzdynų, įrengiant 720 m (DN65-DN100) naujų iš anksto izoliuotų šiuolaikiškų vamzdynų. Projekto veiklos bus vykdomos gyvenamuosiuose rajonuose, kur vartotojų tankis didelis, o tinklai dėl savo amžiaus (25-30 metų) negali užtikrinti patikimo šilumos tiekimo. Naujų vamzdynų įrengimas leis padidinti šilumos tiekimo Kelmės mieste saugumą ir patikimumą, bei leis sutaupyti apie 60,6 proc. nuo šiuo metu keičiamuose tinkluose prarandamo šilumos kiekio. Po projekto įgyvendinimo per metus į aplinką būtų išmetama iki 16 t mažiau CO2, lyginant su ta pačia šilumos gamyba gamtinėmis dujomis kūrenamoje katilinėje. Šilumos tinklų modernizacija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą bei CŠT patrauklumą, lyginant su kitais apsirūpinimo šiluma būdais, ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Kelmės miesto vartotojams. Sėkmingaas šio projekto įdirgimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Projekto metu numatoma investuoti apie 1 mln. Lt be PVM. UAB „Litesko" projekto įgyvendinimui siekiia gauti apie 0,5 mln. Lt ES struktūrinių fondų paramos lėšų. ES lėšos dvigubai sumažins investicijų atsipirkimo laiką.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-03-021
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kelmės raj.