Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
Projekto pradžia: 2014-04-01         Projekto pabaiga: 2015-09-15
Bendra projekto vertė:
1 014 920,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
507 460,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
507 460,32 €
Iš jo ES dalis:
507 460,32 €
Iš jo ES dalis:
507 460,32 €

Projekto esmė yra UAB „Litesko" priklausančių Druskininkų miesto CŠT 658 metrų esamų šilumos tiekimo magistralinių ir kvartalinių vamzdynų modernizavimas, įrengiant naujus iš anksto izoliuotus šiuolaikiškus vamzdynus. Rekonstravimas bus vykdomas gyvenamuosiuose rajonuose, kur vartotojų tankis didelis, o tinklai dėl savo amžiaus (38-40 metų) negali užtikrinti patikimo šilumos tiekimo. Po rekonstrukcijos numatomas šilumos trasos ilgis 642 m (DN 400). Tokių vamzdynų įrengimas leis padidinti energetikos patikimumą, padidins jos efektyvumą ir tokiu būdu bus užtikrinama darni energetikos plėtra. Sutaupymai sudarys apie 52 proc. nuo šiuo metu keičiamuose tinkluose prarandamo šilumos kiekio arba 471 MWh/metus. Po projekto įgyvendinimo per metus į aplinką būtų išmetama iki 54 t mažiau CO2 lyginant su ta pačia šilumos gamyba gamtinėmis dujomis, krosnių kuru ir biokuru kūrenamoje katilinėje. Šilumos tinklų modernizacija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą bei CŠT patrauklumą, lyginant su kitais apsirūpinimo šiluma būdais, ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą Druskininkų miesto vartotojams. Sėkmingas šio Projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Projekto metu numatoma investuoti 3,58 mln. Lt be PVM. UAB „Litesko“ projekto įgyvendinimui siekia gauti apie 1,78 mln. Lt ES Struktūrinių fondų paramos lėšų. ES lėšos dvigubai sumažins investicijų atsipirkimo laiką.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-03-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Druskininkų