Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių šilumos tinklai"
Projekto pradžia: 2014-04-01         Projekto pabaiga: 2015-02-27
Bendra projekto vertė:
518 264,89 €
Projektui skirtas finansavimas:
259 132,3 €
Projektui išmokėta lėšų:
259 132,3 €
Iš jo ES dalis:
259 132,3 €
Iš jo ES dalis:
259 132,3 €

Pagrindinė UAB "Raseinių šilumos tinklai" veikla - garo ir termofikacinio vandens gamyba ir centralizuotas šilumos energijos tiekimas apšildymui, technologijai ir karšto vandens ruošimui. Raseinių rajone yra paklota 20,6 km ilgio šilumos tinklų. Didelė dalis centralizuoto šilumos tiekimo tinklų yra eksploatuojami ilgiau nei 20-30 metų. Šie vamzdynai buvo klojami gelžbetoniniuose kanaluose, o patys vamzdžiai izoliuojami stiklo vata. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra sukritusi ir neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų. Dėl aukšto gruntinio vandens lygio vamzdynų gelžbetoniniai kanalai dažnai yra semiami gruntinio vandens. Padidėjęs gruntinio vandens lygis skatina išorinę vamzdynų koroziją. Dėl to modernizuojamuose tinkluose patiriami nemaži šilumos nuostoliai (2012 m. - 10,41 GWh arba 20,19 %), įvyksta ir šilumos tinklo trūkimai. Dėl senai paklotų vamzdynų dažnai pasitaikančios avarijos neleidžia patikimai ir efektyviai tenkinti vartotojų šilumos poreikių. Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos vamzdynų modernizavimo darbai apims magistralinių vamzdynų bei dalį kvartalinių ir įvadinių tinklų keitimą (viso 1938 m, DN50-300). Modernizavimo metu tinklai bus klojami bekanaliniu būdu. Šilumos tiekimo tinklų schema Raseiniuose, Ariogaloje ir Viduklėje yra šakotinė, todėl dėl visos sistemos patikimumo yra būtina išlaikyti vamzdynus geroje būklėje, pakeisti susidėvėjusius magistralinius tinklus, kad būtų išvengta avarijų, dėl kurių reikėtų atjungti didelę dalį vartotojų. Įmonei įgyvendinant projektą vien tik savo lėšomis (be SF lėšų), atliekamų darbų apimtys būtų mažesnės ir atitinkamai sumažėtų pasiekiami rezultatai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.2-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP2-4.2-ŪM-02-K-03-033
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Raseinių raj.