"Pridėtinės vertės didinimas įmonėje BĮ UAB "Panoden"

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: IOCO Packaging, UAB
Projekto pradžia: 2014-05-01         Projekto pabaiga: 2015-05-15
Bendra projekto vertė:
2 387 627,72 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 193 813,72 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 193 813,72 €
Iš jo ES dalis:
1 193 813,72 €
Iš jo ES dalis:
1 193 813,72 €

Šiuo metu pagrindinė BĮ UAB „Panoden“ veikla – plastikinių pakuočių gamyba. Plastikinės pakuotės turi daug privalumų lyginant su popierinėmis, stiklinėmis ar metalinėmis pakuotėmis, tačiau pagrindinis jų trūkumas – panaudotų plastikinių pakuočių žala, daroma gamtai. Dėl augančių kokybės ir aplinkosaugos reikalavimų, plastikinės pakuotės sparčiai tobulėja. Jau yra sukurtos ekologiškos bioskalios pakuotės, kurios po panaudojimo savaime suyra, taip pat pakuotės su aktyviu paviršiumi, ilgiau išlaikančios maisto produktų kokybę. Pagrindinė problema, su kuria susiduria BĮ UAB „Panoden“ – pasenusios technologijos, neužtikrinančios reikiamo darbo našumo, neefektyviai naudojančios žaliavas ir elektros energiją, neatitinkančios šiuolaikinių rinkos poreikių. Bendrovės turimos įrangos analizė parodė, kad 60 proc. įmonės įrengimų yra senos kartos visiškai nusidėvėję įrengimai. Dėl šių priežasčių BĮ UAB „Panoden“ siekia modernizuoti gamybos technologiją ir pradėti inovatyvių pakuočių gamybą. Įdiegusi naujausias technologijas, įmonė planuoja rinkai pateikti naujus produktus: pakuotes su aktyviu paviršiumi, bioskalias pakuotes ir popierinius maišelius, skirtus lengvosios pramonės įmonėms. Pakuotės su aktyviu paviršiumi teiks itin didelę pridėtinę vertę BĮ UAB „Panoden“ klientams, nes ilgiau išlaikys maisto produktų kokybę. Įdiegus naujas technologijas, BĮ UAB „Panoden“ taptų vienintele pakuočių su aktyviu paviršiumi gamintoja Lietuvoje. Bioskalios pakuotės suteiks klientams galimybę prisidėti prie aplinkosaugos ir savo vartotojams pateikti gaminius ekologiškose pakuotėse. Po projekto įgyvendinimo vykdomos veiklos prisidės prie pakuočių gamybos sektoriaus plėtros ir pridėtinės vertės kūrimo, susijusių pramonės įmonių pridėtinės vertės kūrimo, plastikų utilizavimo ir gamtos taršos problemų sprendimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-02-023
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto