VšĮ Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Projekto pradžia: 2012-10-08         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
5 869 439,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
5 869 439,3 €
Projektui išmokėta lėšų:
5 869 439,3 €
Iš jo ES dalis:
4 989 023,4 €
Iš jo ES dalis:
4 989 023,4 €

Asmens sveikatos priežiūros bei medicinos paslaugų kokybei tiesioginę įtaką turi laboratorinės diagnostikos kokybiškumas ir savalaikiškumas. Siekiant gerinti laboratorinės diagnostikos paslaugų kokybę, pagrįstą ligų diagnostikos ankstinimo, savalaikiškumo, teikiamų paslaugų kokybės ir ekonomiškumo principais, projekto metu numatoma: 1) atnaujinti Kauno klinikų klinikinių tyrimų infrastruktūrą, kad ji atitiktų ES standartus, pastatant Klinikinės laboratorijos pastatą; 2) tobulinti klinikinių laboratorijų specialistų kvalifikaciją; 3) nustatyti vienodus paslaugų teikimo reikalavimus, parengiant rekomendacijas klinikinių laboratorinių tyrimų įstaigoms ir vienodus reikalavimus kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms. Įgyvendinus projektą bus pagerinta klinikinių laboratorinių tyrimų atlikimo kokybė, tikslumas ir prieinamumas

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-10-V-01
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-10-V-01-110
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto