Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms, II etapas

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Tytuvėnų piligrimų centras"
Projekto pradžia: 2013-04-03         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
1 250 056,79 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 250 056,79 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 231 445,01 €
Iš jo ES dalis:
322 618,48 €
Iš jo ES dalis:
317 815,09 €

Šv. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis - tai pagrindinis turizmo traukos objektas Tytuvėnuose ir visame Kelmės rajone, kuris neabejotinai turi didžiulę istorinę, meninę, kultūrinę bei religinę - sakralinę išliekamąją vertę. 2011 m. vienuolyno pastatas buvo kompeksiškai restauruotas ir pritaikytas turizmui. 2012 m. sausio mėnesį ansamblyje įvykus gaisrui nukentėjo ne tik vienuolyno pastatas, bet ir Šv. Mergelės Marijos bažnyčia. Tai apribojo ansamblio lankomumą. Tinkamam objekto eksploatavimui ir išlikimui Lietuvos oro sąlygomis užtikrinti, reikalinga kuo skubiau likviduoti Tytuvėnų Šv. Mergelės Marijos bažnyčios lankomumo ribojimo veiksnius: sutvarkyti nukentėjusią bažnyčios dalį - eksterjerą. Nors bažnyčia buvo apdrausta, tačiau tinkamam restauravimui draudimo skiriamų pinigų nepakanka, tad negavus ES paramos projekto įgyvendinimas neduotų reikiamo ir ilgalaikio rezultato. Projekto tikslas - atkurti ir restauruoti Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčią - kompleksiškai pritaikyti objektą kultūrinio turizmo reikmėms. Gavus finansavimą bus įgyvendintas II projekto etapas - atlikti bažnyčios eksterjero tvarkybos darbai, leidžiantys užtikrinti tinkamą viešąjį šio reikšmingo kultūros paveldo objekto lankymą. Taip pat būtų užtikrintas oro sąlygų keliamo pavojaus objektui eliminavimas. Šios investicijos prisidėtų prie sakralinio turizmo plėtros, objekto patrauklumo lankomumui susigrąžinimo.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-02
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-02-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kelmės raj.