Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstravimas - daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas, I etapas

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-12-30         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
5 768 264,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 896 200,19 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 896 083 €
Iš jo ES dalis:
2 896 200,19 €
Iš jo ES dalis:
2 896 083 €

Siekdama patenkinti augančią kultūrinio turizmo paklausą, didėjantį kultūros renginių poreikį Palangos kurorte, spręsti sezoniškumo problemą, taip pat siekdama išsaugoti kurorto kultūros paveldo objektus bei pritaikyti juos turizmui, Palangos miesto savivaldybės administracija inicijavo projektą ,,Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimas, numatant multifunkcinio kultūros pastato įrengimą“. Pagrindinis šio projekto tikslas - rekonstruoti Palangos vasaros koncertų salę, atnaujinant viešąją pramogų ir laisvalaikio infrastruktūrą, didinant infrastruktūros funkcinį pritaikymą, plečiant turistinių paslaugų asortimentą ir didinant jų kokybę bei mažinant turistinio sezono įtaką Palangos kurorte. Visiškai įgyvendinus projektą, Palangos vasaros estrada atitiks pavieniams unikaliems turizmo objektams būdingus požymius. Vasaros estrados rekonstrukcija bus vykdoma unikalioje miesto dalyje, turinčioje kultūros paveldo objekto statusą. Vasaros estrados pritaikymas kompleksinei veiklai (laisvalaikio ir pramogų, šviečiamajai, renginių (konferencijų) organizavimo) ženkliai padidins turistinės vietovės patrauklumą, didins turistų srautus, ypač ne turistinio sezono metu, skatins privačias investicijas į turizmo paslaugų verslą. Kartu projekto įgyvendinimas prisidėtų prie viešosios pramogų, laisvalaikio, kultūros ir dalykinio turizmo infrastruktūros plėtojimo ne tik Palangos kurorte, bet ir visame Klaipėdos regione.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-04-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto