Vaikų darželio pastato, esančio Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių k., rekonstrukcija ir paskirties keitimas pritaikant patalpas vietos bendruomenės poreikiams

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-03-26         Projekto pabaiga: 2014-11-30
Bendra projekto vertė:
468 030,98 €
Projektui skirtas finansavimas:
432 437,38 €
Projektui išmokėta lėšų:
425 555,92 €
Iš jo ES dalis:
397 624,49 €
Iš jo ES dalis:
391 297,01 €

Įgyvendinant projektą bus rekonstruotas ir pritaikytas bendruomenės poreikiams nenaudojamas vaikų darželio pastatas, sutvarkyta aplinka, ir įrengtas viešųjų erdvių apšvietimas, įrengta sporto ir kultūros infrastruktūra bei stovėjimo aikštelė. Bus nupirkti baldai, įranga. Dalį sutvarkytų patalpų savivaldybė patikėjimo teise planuoja perduoti bibliotekai. Projekto tikslinė grupė, t. y. projekto metu sukurtos infrastruktūros naudotojai, kuriems skirta projekto kuriama socialinė ekonominė nauda, yra Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių kaimo ir aplinkinių kaimiškųjų vietovių įvairaus amžiaus gyventojai ir svečiai. Numatomo projekto įgyvendinimas ir Arnionių kaimo viešosios infrastruktūros modernizavimas prisidės prie tikslinės grupės poreikių patenkinimo, socialinių–ekonominių netolygumų mažinimo tarp miesto ir kaimo, sudarys prielaidas kaimo vietovių gyvenamosios aplinkos patrauklumo didėjimui, ūkinės veiklos diversifikacijos spartinimui, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numeris:VP3-1.2-VRM-01-R-91
Projekto kodas:VP3-1.2-VRM-01-R-91-047
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Molėtų raj.