110/35/10 kV Krekenavos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pradžia: 2013-10-09         Projekto pabaiga: 2015-09-09
Bendra projekto vertė:
1 287 941,67 €
Projektui skirtas finansavimas:
515 176,67 €
Projektui išmokėta lėšų:
515 176,62 €
Iš jo ES dalis:
515 176,67 €
Iš jo ES dalis:
515 176,62 €

Projekto tikslas – rekonstruoti 110/35/10 kV įtampos Krekenavos transformatorių pastotės 110 kV įtampos skirstyklą (toliau – Krekenavos TP 110 kV skirstykla). Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo Panevėžio rajono sistemos patikimumo didinimas. Krekenavos TP 110 kV skirstyklos įrengimai fiziškai ir morališkai nusidėvėję. Pastotės skirstyklos įrenginiai eksploatuojami nuo 1970 m. Atliekant rekonstrukciją reikalinga pakeisti nusidėvėjusius matavimo transformatorius, gelžbetonines konstrukcijas ir kabelinius kanalus, įrengti naujus pirminės ir antrinės komutacijos įrenginius, naują valdymo sistemą, naujus relinės apsaugos ir automatikos įrenginius bei naujos komercinės apskaitos įrenginius, pastatyti ir įrengti naują modulinį pastatą. Per Krekenavos pastotę elektros energija perduodama iš Panevėžio 330 kV transformatorių pastotės į Kėdainių TP. Per 35 kV oro linijų tinklą elektros energija paskirstoma Ramygalos 35/10 kV TP, Naujamiesčio 35/10 kV TP ir Mitriūnų 35/10 kV TP. Iš Krekenavos TP elektros energija yra tiekiama AB „Krekenavos agrofirma“, kooperatinei bendrovei „Kėdainių aruodai“, UAB „Baldlitas“, Krekenavos, Ramygalos, Raguvos miesteliams. Krekenavos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas padidins elektros energijos perdavimo patikimumą Panevėžio rajone. Naujos įrangos diegimas turės įtakos nuostolių tinkle sumažinimui. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji 110 kV įrenginiai, naujas pastotės valdymo pastatas, įdiegtas vietinis ir nuotolinis valdymas, naujas įžeminimo kontūras.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.1-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.1-ŪM-01-V-02-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio raj.