110/35/10 kV Šilainių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pradžia: 2014-02-03         Projekto pabaiga: 2015-10-01
Bendra projekto vertė:
627 444,39 €
Projektui skirtas finansavimas:
250 977,76 €
Projektui išmokėta lėšų:
249 862,13 €
Iš jo ES dalis:
250 977,76 €
Iš jo ES dalis:
249 862,13 €

Projekto tikslas – rekonstruoti 110/35/10 kV įtampos Šilainių transformatorių pastotės 110 kV įtampos skirstyklą (toliau – Šilainių TP 110 kV skirstykla). Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo Kauno miestui sistemos patikimumo didinimas. Šilainių TP 110 kV skirstyklos įrengimai fiziškai ir morališkai nusidėvėję. Pastotės skirstyklos įrenginiai eksploatuojami nuo 1984 m. Atliekant rekonstrukciją reikalinga pakeisti visus įrenginius, tarp jų jungtuvus, naujais, įrengti modulinį pastotės valdymo pastatą, kuriame bus sumontuoti kintamos ir nuolatinės srovės skydai, akumuliatorių baterija su krovikliais, relinės apsaugos ir valdymo bei telekomunikacijų spintos, sumontuoti naują įžeminimo kontūrą, naują išorės tvorą. Iš Šilainių pastotės elektros energija yra tiekiama Šilainių gyvenamųjų namų kvartalui su prekybos centrais, poliklinika, saugumo departamento, gaisrinės ir kitais visuomeninės paskirties pastatais,taip pat 2-ai ligoninei, Giraitės šovinių gamyklai, PLC „MEGA“, IX-am fortui, Romainių ir Vytėnų gyvenamųjų namų kvartalams. Per 35kV oro linijų tinklą elektros energija tiekiama į Sitkūnų 35/10kV TP ir Raudondvario 35/10kV TP. Šilainių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas padidins elektros energijos perdavimo patikimumą Kauno miestui. Naujos įrangos diegimas turės įtakos nuostolių tinkle sumažinimui. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji 110 kV įrenginiai, naujas pastotės valdymo pastatas, įdėgtas vietinis ir nuotolinis valdymas, naujas įžeminimo kontūras.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.1-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.1-ŪM-01-V-02-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto