110/10 kV Šakynos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pradžia: 2013-08-12         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
386 722,95 €
Projektui skirtas finansavimas:
154 688,95 €
Projektui išmokėta lėšų:
152 719,18 €
Iš jo ES dalis:
154 688,95 €
Iš jo ES dalis:
152 719,18 €

Projekto tikslas – rekonstruoti 110/10 kV įtampos Šakynos transformatorių pastotės 110 kV įtampos skirstyklą (toliau – Šakynos TP 110 kV skirstykla). Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo Šiaulių regiono sistemos patikimumo didinimas. Šakynos TP 110 kV skirstyklos įrengimai fiziškai ir morališkai nusidėvėję. Pastotės skirstyklos įrenginiai eksploatuojami nuo 1967 m. Atliekant rekonstrukciją reikalinga pakeisti visus įrenginius, tarp jų skirtuvą ir trumpiklį, naujais, įrengti modulinį pastotės valdymo pastatą, kuriame bus sumontuoti kintamos ir nuolatinės srovės skydai, akumuliatorių baterija su krovikliais, relinės apsaugos ir valdymo bei telekomunikacijų spintos, sumontuoti naują įžeminimo kontūrą. Per Šakynos110 kv skirstyklą elektros energija tranzitu perduodama iš Šiaulių TP 110 kV skirstyklos į N.Akmenės ir Varduvos transformatorių pastotes, taip pat Šakynos miesteliui. Per Šakynos 10 kV tinklą galima tiekti elektros energiją ir Gruzdžių miestelio vartotojams. Šakynos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas padidins elektros energijos perdavimo patikimumą Šiaulių regione. Naujos įrangos diegimas turės įtakos nuostolių tinkle sumažinimui. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji 110 kV įrenginiai, naujas pastotės valdymo pastatas, įdiegtas vietinis ir nuotolinis valdymas, naujas įžeminimo kontūras.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.1-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.1-ŪM-01-V-02-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.