110/6 kV Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-4.1-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: LITGRID AB
Projekto pradžia: 2014-02-03         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
537 122,63 €
Projektui skirtas finansavimas:
208 332,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
208 332,41 €
Iš jo ES dalis:
208 332,66 €
Iš jo ES dalis:
208 332,41 €

Projekto tikslas – rekonstruoti 110/6 kV įtampos Lietuvos elektrinės transformatorių pastotės 110 kV įtampos skirstyklą (toliau – Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstykla). Siekiamas rezultatas – elektros energijos perdavimo sistemos patikimumo didinimas. Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstyklos įrengimai fiziškai ir morališkai nusidėvėję. Pastotės skirstyklos įrenginiai eksploatuojami nuo 1962 m. Būtina įrengti ribotuvus elektrinių įrenginių ir grandinių apsaugai nuo atmosferinių iškrovų ir komutacinių viršįtampių ir RAA įrenginius. Lietuvos elektrinė yra pagrindinė Lietuvos energetikos sistemos elektrinė, kuri generuoja didžiausius elektros energijos pajėgumus. Modernizavus Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstyklos įrenginius sumažės avarijų bei gedimų tikimybė, kas įtakos stabilesnį ir patikimesnį elektros tiekimą tinkle. Naujos įrangos diegimas turės įtakos nuostolių tinkle sumažinimui. Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas padidins elektros energijos perdavimo patikimumą Vilniaus apskrityje. Projekto veiklos – perdavimo tinklo elektros įrenginių modernizavimas. Projekto apimtis – nauji pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, nauja valdymo sistema, nauji relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, nauja komercinė apskaita.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP2-4.1-ŪM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-4.1-ŪM-01-V-02-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.