„Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso atnaujinimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms“

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Pivašiūnų piligrimų centras
Projekto pradžia: 2013-04-01         Projekto pabaiga: 2015-11-15
Bendra projekto vertė:
571 577,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
571 577,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
549 382,72 €
Iš jo ES dalis:
410 677,51 €
Iš jo ES dalis:
429 424,49 €

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas - tai unikalus sakralinis kultūros paveldo objektas. Jis įtrauktas į Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų sąrašą. Objektas yra Alytaus rajono savivaldybėje, kuri yra garsi savo gamtinių išteklių ir aplinkos paveldu. Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra svarbus medinės sakralinės architektūros objektas Lietuvoje. Pivašiūnai yra gausiai lankomi tiek tikinčiųjų, tiek istorijos, architektūros mylėtojų ir pavienių turistų. Šiuo metu kompleksas yra daugiausiai lankomas piligrimų žolinių atlaidų metu (neoficialiais duomenimis 20-30 tūkst. lankytojų). Komplekso pastatai nėra pritaikyti lankymui, todėl atvykę turistai gali aplankyti tik bažnyčią. Vienas iš reikšmingiausių komplekso pastatų - medinis XIX a. senosios klebonijos pastatas (unikalus kodas 33145) - šiuo metu yra avarinės būklės. Projekto tikslas – restauruoti ir pritaikyti turizmo reikmėms reikšmingo kultūros paveldo objekto – Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso pastatą - senąją kleboniją. Siektini rezultatai: parengti senosios klebonijos pastato techninę dokumentaciją; restauruoti pastatą, pritaikant jį piligrimų centro veiklai: įrengti informacinio centro patalpas, renginių,ekspozicijų erdves. Restauravus ir pritaikius šį pastatą viešajam lankymui, būtų užtikrinti turistų srautai ne tik atlaidų metu. Būtų prailgintas turistų apsilankymo laikas. Įrengus informacinį centrą butų padidintos pažinimo, informacijos gavimo galimybės, o organizuojant įvairias parodas ir renginius būtų tenkinami turistų ne tik religiniai, bet ir kultūriniai-meniniai poreikiai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-04-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.