Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-03-15         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
657 506,75 €
Projektui skirtas finansavimas:
608 193,73 €
Projektui išmokėta lėšų:
602 417,3 €
Iš jo ES dalis:
558 880,73 €
Iš jo ES dalis:
553 572,66 €

Projekto įgyvendinimo metu rekonstravus Rusnės kultūros centro pastatą ir šaligatvius, įrengus ekspozicijų aikštelę ir gatvės apšvietimą, bus pagerinta Rusnės miestelio bendruomeninė infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka. Tikslinės grupės - Rusnės mst. gyventojai ir aplinkinių kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojai. Pagerinus aplinką, miestas taps patrauklesnis svečiams ir investuotojams, todėl tikimasi pritraukti investicijų, sukurti naujų darbo vietų. Tikimasi, kad kultūros namų prieigų sutvarkymas ir pritaikymas didesniems lankytojų srautams paskatins smulkios prekybos, amatų ir paslaugų plėtrą renginių metu, įrengus šaligatvius su apšvietimu tenkins ne tik vietos gyventojų poreikius, bet taip pat prisidės prie turistų skaičiaus didėjimo bei miesto įvaizdžio gerinimo.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numeris:VP3-1.2-VRM-01-R-31
Projekto kodas:VP3-1.2-VRM-01-R-31-023
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.