Klaipėdos Vydūno gimnazijos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, rekonstravimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-12-11         Projekto pabaiga: 2015-10-31
Bendra projekto vertė:
571 930,39 €
Projektui skirtas finansavimas:
335 206,27 €
Projektui išmokėta lėšų:
335 206,27 €
Iš jo ES dalis:
335 206,27 €
Iš jo ES dalis:
335 206,27 €

Pagrindinis projekto tikslas – siekti sumažinti pastato energijos sąnaudas, padidinti jo gyvavimo trukmę Klaipėdos Vydūno gimnazijos pastate, adresu Sulupės g. 26, Klaipėdoje. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti stogą, įrengti naują dangą, apšiltinti sienas, cokolį, modernizuoti šilumos punktą. Įdiegus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 0,27 GWh šilumos energijos perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui. Projekto tikslinės grupės – mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai. Įstaiga iš jai skiriamo metinio finansavimo nėra pajėgi atlikti būtinus modernizavimo darbus, todėl ES struktūrinių fondų parama yra esminė sąlyga, leisianti pasiekti projekto tikslus. Projekto įgyvendinimas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintus tikslus-efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą. Planuojamas energijos suvartojimo mažėjimas. Atlikus pastato šiluminę renovaciją sumažės mokyklos energijos išlaidų sąnaudos, būtų sudarytos sveikos ir saugios mokymosi sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-122
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto