Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-06-01         Projekto pabaiga: 2015-04-30
Bendra projekto vertė:
149 108,55 €
Projektui skirtas finansavimas:
149 108,55 €
Projektui išmokėta lėšų:
145 912,08 €
Iš jo ES dalis:
126 742,27 €
Iš jo ES dalis:
124 025,27 €

Pastatas, kuriame įsikūręs Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras, pastatytas 1905 m. Pastatas yra kultūros paveldo objektas, kurio unikalus numeris 33501. Pastato išorės sienų konstrukcija – degmolio plytų mūras, neapšiltintas. Pastato stogas – šlaitinis, dengtas asbestcementiniais šiferio lapais. Stogas ir perdanga po juo nešiltinta. Rekonstruotas pastatas ir įdiegtos energijos taupymo priemonės leis sutaupyti 60,65 MWh energijos per metus. Įgyvendinus projektą bus sudarytos geresnės darbo sąlygos centro darbuotojams ir centro lankytojų ugdymui. Projekto tikslinės grupės: - Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro darbuotojai; - Vaikai ir jaunimas, dalyvaujantys Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro veikloje.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-31
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-31-054
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.