Jašiūnų dvaro sodybos rekonstravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-12-03         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
740 687,85 €
Projektui skirtas finansavimas:
740 687,85 €
Projektui išmokėta lėšų:
740 599,88 €
Iš jo ES dalis:
740 687,85 €
Iš jo ES dalis:
740 599,88 €

Jašiūnų dvaro sodyba yra vertingas kultūros paveldo objektas, turintis tiek regioninę, tiek nacionalinę reikšmę, ir laikomas antruoju pagal reikšmingumą tokio tipo kultūros paveldo objektu Lietuvoje po Verkių rūmų. Tai lemia ne tik architektūrinė šio vėlyvojo klasicizmo dvaro sodybos komplekso vertė, taip pat dvaro sodyba buvo žymių istorinių asmenybių, susijusių su Vilniaus universitetu, rezidencija. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto - Jašiūnų dvaro sodybos - rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“. Siekdama užtikrinti vykdomo projekto tęstinumą, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija inicijuoja šį projektą, kurio metu bus atlikti rūmų restauravimo pritaikymo turizmo reikmėms II etapo darbai, t. y. atlikti vidaus patalpų apdailos darbai. Projekto tikslas yra restauruoti Jašiūnų dvaro sodybą ir pritaikyti turizmo reikmėms. Projekto tikslui pasiekti yra numatyta restauruoti Jašiūnų dvaro sodybos paminklinio pastato – rūmų vidaus patalpas, apimant sienų, skliautų ir lubų, krosnių ir žydinių, lipdinių restauravimą ir grindų sutvarkymą, siekiant rūmus pritaikyti turizmo reikmėms. Baigus įgyvendinti vykdomą projektą „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų dvaro sodybos-rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams”, t. y. rūmų tvarkomųjų statybos darbų ir pritaikymo turizmui I etapo darbus, bus įkurtas muziejus ir plėtojamas konferencinis turizmas, užtikrinant maitinimo paslaugų teikimą. Įgyvendinus inicijuojamą projektą, t. y. rūmų pastato vidaus patalpų restauravimą, Jašiūnų dvaro sodyba bus kompleksiškai pritaikyta turizmo poreikiams, bus sudarytos sąlygos papildomų ekspozicinių erdvių įrengimui. Projekto tikslinės grupės yra vietos ir užsienio turistai, atvykstantis į Šalčininkų rajono savivaldybę ir Jašiūnų miestelį, ir Šalčininkų rajono savivaldybė ir jos gyventojai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-04
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-04-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šalčininkų raj.