Šveicarijos, Kulvos ir Bukonių kaimų teritorijų planavimo dokumentų parengimas

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-12-23         Projekto pabaiga: 2015-12-11
Bendra projekto vertė:
77 653,89 €
Projektui skirtas finansavimas:
66 005,8 €
Projektui išmokėta lėšų:
42 742,51 €
Iš jo ES dalis:
66 005,8 €
Iš jo ES dalis:
42 742,51 €

Projekto tikslas -siekti užtikrinti sistemingą Jonavos rajono savivaldybės teritorijos darnų vystymąsi, racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Poreikis vykdyti projekto veiklas kilo norint detalizuoti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus; suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir kaimo infrastruktūros plėtrai; nustatyti ir pakeisti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus. Įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie rezultatai: 1) parengtas Šveicarijos kaimo teritorijų planavimo dokumentas 2) parengtas Kulvos kaimo teritorijų planavimo dokumentas 3) parengtas Bukonių kaimo teritorijų planavimo dokumentas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Teritorijų planavimas
Kvietimo numeris:VP1-4.2-VRM-04-R-22
Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-04-R-22-026
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jonavos raj.