Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-06-18         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
512 997,49 €
Projektui skirtas finansavimas:
474 522,67 €
Projektui išmokėta lėšų:
470 741,79 €
Iš jo ES dalis:
436 047,86 €
Iš jo ES dalis:
432 573,54 €

Projekto įgyvendinimo metu, modernizuojant viešąją Iždonų kaimo bei Laukuvos miestelio infrastruktūrą, siekiama prisidėti prie sąlygų diversifikuoti šių gyvenviečių gyventojų veiklą sudarymo. Įgyvendinus projektą – sutvarkius bendruomeninę infrastruktūrą Iždonų kaime (suremontavus kultūros namų pastatą bei sutvarkius tvenkinio teritoriją) bei Laukuvos miestelyje (modernizavus Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos sporto aikštyno teritoriją) bus sudarytos prielaidos spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai, prisidedama prie gyvenamosios aplinkos gyvenviečių gyventojams gerinimo, kas teigiamai įtakos vietovės įvaizdį, sudarys sąlygas vietos gyventojams panaudoti vietos kultūros, sporto ir gamtinį potencialą ūkio plėtrai kitose nei žemės ūkio srityse (atvykstamojo turizmo, aptarnavimo), kultūrinei bei sportinei veiklai plėtoti. Sutvarkytų Iždonų kultūros namų infrastruktūra galės būti naudojama renginiams, saviveiklos ir amatų būreliams, švietėjiškai veiklai. Tikimasi, kad susidarys teigiama aplinka papildomoms investicijoms pritraukti, naujų darbo vietų kūrimui ir spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai. Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų diversifikuoti Iždonų kaimo ir Laukuvos miestelio gyventojų veiklą sudarymo. Uždavinys - Kompleksiškai sutvarkyti viešąją infrastruktūrą Iždonų kaime ir Laukuvos miestelyje. Projekto metu numatoma kompleksiškai modernizuoti Iždonų kaimo kultūros namų pastatą, teritoriją prie Iždonų tvenkinio bei Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos sporto aikštyno teritoriją, įrengiant takelius, parkavimo, sporto aikšteles, apšvietimą, aptvėrimą, mažosios architektūros elementus, sutvarkant aplinką ir kt.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numeris:VP3-1.2-VRM-01-R-71
Projekto kodas:VP3-1.2-VRM-01-R-71-021
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilalės raj.