Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos pastato Vilniuje, Geležinio Vilko g. 16, atnaujinimas (modernizavimas) gerinant jo energetines charakteristikas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Projekto pradžia: 2013-03-04         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
633 833,77 €
Projektui skirtas finansavimas:
633 833,77 €
Projektui išmokėta lėšų:
632 587,12 €
Iš jo ES dalis:
633 833,77 €
Iš jo ES dalis:
632 587,12 €

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga, suteikianti profesinę kvalifikaciją ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą. Mokykla įsteigta 1965 m. ir tapo 33-aja profesine mokykla. 1968 m. mokykla, viena iš pirmųjų šalyje, reorganizuota į vidurinę profesinę mokyklą. Mokykla sėkmingai vykdo savo veiklą, tačiau įvertinus pastato atitvarinių konstrukcijų būklę, paaiškėjo, kad dėl ilgo pastato eksploatavimo, atitvarų konstrukcijos yra pažeistos, ko pasekoje atsirado dideli šilumos nuostoliai. Mokyklos bendras plotas 4053,41 m2, aukštų skaičius - 3. Dėl neefektyviai naudojamos šilumos energijos didėja kuro ir medžiagų sąnaudos patalpoms šildyti, kurias deginant į aplinką išsiskiria nuodingos medžiagos. Dėl didelių energijos sąnaudų pastato išlaikymas brangiai kainuoja. Projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Siekiant pasiekti užsibrėžtą tikslą buvo atliktas pastato energijos vartojimo auditas, parengtas techninis projektas. Įgyvendinus projektą būtų pagerintas pastato energijos vartojimo efektyvumas, prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerintas pastato patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos, bus išvengta avarinių situacijų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-123
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto