Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai"
Projekto pradžia: 2014-02-28         Projekto pabaiga: 2015-08-28
Bendra projekto vertė:
2 309 719,65 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 154 859,82 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 154 859,82 €
Iš jo ES dalis:
1 154 859,82 €
Iš jo ES dalis:
1 154 859,82 €

Projekto esmė – Utenos miesto Rajoninėje katilinėje sumontuoti 8 MW galios biokuro garo katilą su 2 MW galios dūmų kondensaciniu ekonomaizeriu (viso 10 MW galios ). Šis projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių bei energijos išteklių naudojimo efektyvumo didinimą. Naudojant atsinaujinančius energijos išteklius šilumos gamybai bus sumažintas šilumos tiekimo priklausomumas nuo didėjančių iškastinio kuro - gamtinių dujų kainų. Dar vienas labai svarbus biokuro privalumas – mažesnė aplinkos tarša. Įgyvendinus projektą bus išlaikomas UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos ūkio konkurencingumas, aukšta vartotojams tiekiamos paslaugos kokybė ir patikimumas. 2012 m. UAB „Utenos šilumos tinklai“ garo gamybai sudegino apie 2120 tūkst. m3 gamtinių dujų. Naujasis 8 MW galios biokuro garo katilas (su 2 MW galios DKE) bus įrengiamas vietoje 13,5 MW galios dujinio garo katilo, t.y. atsinaujinančių energijos išteklių dalis energiją generuojančio įrenginio kuro balanse pakis nuo 0 proc. (iki projekto įgyvendinimo) iki 100 proc. (po projekto įgyvendinimo). Biokuro garo katilas pilnai pakeis demontuojamo dujinio garo katilo garo gamybą, bei didžiąja dalimi pakeis likusių dviejų dujinių garo katilų garo gamybą, todėl po projekto įgyvendinimo sudeginamas gamtinių dujų kiekis garo gamybai turėtų sumažėti iki 210 tūkst. m3. Šiuo metu iš gamtinių dujų per metus pagaminama apie 17,8 GWh garo, po projekto įgyvendinimo per metus iš biokuro bus pagamins iki 16,0 GWh garo (įvertinant DKE), t.y. 90 proc. ir tik 1,8 GWh (10 proc.) garo bus gaminama iš gamtinių dujų. 16 GWh garo kiekiui pagaminti bus sunaudojama apie 1605 t ne (arba 8883 ktm) biokuro.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-02-K-03-020
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.